Vi lär allt med hjälp av våra sinnen och i naturen så flödar ”sinnesintrycken” emot oss. Ni har säkert hört talesättet att man blir trött av utevistelsen på grund av för ”mycket frisk luft”.

Nu är det inte riktigt sant utan det man blir trött av är alla sinnesintryck. Syret gör att vi orkar in igen brukar jag säga.
Om vi nu lär allt med hjälp av våra sinnen så måste ju naturen/utevistelsen var den perfekta platsen för att lära.
Jag försöker förmedla det roliga och enkla när jag är ute på mina temadagar och samtidigt betona att vi faktiskt lär oss otroligt mycket när vi är ute. Bara genom att vara ute så lär vi våra sinnen att ta emot information och vår gärna att ”selektera” informationen. Det här kan vi förstärka genom att ta bort en del sinnen. Synen tar emot ca. 80% av alla våra sinnesintryck. Genom att blunda kan vi mer få fokus på de andra sinnena och träna dom. Blinda klarar sig väldigt bra i vårt samhälle med hjälp av sina andra sinnen, alltså har vi kapacitet som vi inte använder.
Ut och träna era sinnen!