Utbildningspaket

Mycket vill ha mer och mer finns att lära hela livet även med Utikuligt

Utbildningspaket

Ni komponerar er utbildning!

Satsa på Utevistelsen Hela året

Barn lär och utvecklas bättre utomhus samtidigt som de mår bättre. Koncentrationsförmågan och stresståligheten blir bättre och konflikterna blir färre utomhus. Vill ni också att era barn ska få den här starten i livet?

Utikuligt erbjuder nu utbildningspaket som ni kan sprida ut efter önskemål under året. Tanken är att ge all personal hos er en teoretisk bakgrund och fylla på med praktiska aktiviteter som stimulerar barnens inlärning och utveckling. Att koppla utevistelsen till läroplanens mål blir en självklarhet då man ser hur enkelt det kan vara.

Utbildningspaket 1

(2,5 dagar)

Föreläsning med Workshop, 3 timmar

               +

Temadag ute – Våren, Heldag

En praktisk dag utomhus där vi går in på de olika ämnena/lärområdena och kretsloppet.

               +

Temadag ute – Hösten, Heldag

En praktisk höstdag där vi lägger fokus mer på friluftsteknik och skapande

Läs mer om innehåll längre ner

Utbildningspaket 2

(2 dagar)

Föreläsning med Workshop förmiddag och praktiskt ute eftermiddag, Heldag

          +

Temadag ute –  Heldag

Läs mer om innehåll längre ner

Utbildningspaket 3

(1,5 dagar)

Föreläsning med Workshop – 3 timmar kväll

              +

Temadag ute – Följande dag, Heldag

Läs mer om innehåll längre ner

Föreläsning – utevistelsen som ett pedagogiskt verktyg – med workshop

Målet med föreläsningen är att inspirera dig och dina medarbetare till att använda naturen på ett mer medvetet sätt. Ger vi våra barn den start de är värda att få?

Skapar vi en hållbar framtid? Vad säger läroplanen och kan vi till och med förstärka vår pedagogiska verksamhet med de “få” resurser vi har genom en mer genomtänkt utevistelse?

Utikuligt vill visa på fördelarna med att använda naturen på ett enkelt och roligt sätt att kunna förmedla den kunskap vi kan finna i och med hjälp av naturen.

Med en genomtänkt utevistelse når vi enklare upp till läroplanens mål.

Vi samtalar bland annat om

 • Varför ska vi vara ute och hur får vi barnen att vilja vara ute?
 • Vad säger forskningen och vad kan vi lära av den?
 • Vad erbjuder naturen som vi inte kan få inne?
 • Barn som får vara ute i naturen blir miljömedvetna vuxna med naturkänsla!
 • Hur tar vi vara på det enkla som naturen har att erbjuda!
 • Barn som har roligt mår bra och lär bra!
 • Kretsloppet “Arbetslaget ska ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön”
 • Hur är vi som pedagoger när vi vistas ute med barnen?

  

Föreläsningen avslutas med en workshop där vi startar en process som fokuserar på vilka möjligheter utevistelsen kan ge våra barn och hur vi kan höja statusen för att vara ute och “leka”.

 • Hur jobbar vi med målbeskrivning av utevistelsen och hur tar vi med utevistelsen i våra mål.
 • Varför ska vi vara ute?
 • Vad säger läroplanen om att använda oss av inne och utemiljön.
 • Praktisk workshop för att starta ert målarbete med hjälp av bl.a. mitt arbetshäfte och några arbetsmetoder för att “bli överens”.

Praktisk temadag – Vår

 • Sinnesbana – Vi gör banor med det vi har i naturen – Lustfyllt och sinnesstimulans är målet
 • Från kunskap till kännskap – kretsloppet och frågebaserat arbetssätt
 • Lekar – Ett flertal lekar för alla åldrar
 • Adoptera ett träd och lära känna det – Med hjälp av sinnena lär vi känna trädet och allt man kan göra med trädet
 • Ämnesbana – Ett smörgåsbord av idéer för de olika ämnena/lärområdena
 • Mattebana – Vad kan man göra med matte ute – allt är matematik
 • Uppdragskorten – Tema utifrån naturen med uppdrag lek och ramsa/sång
 • Begrepp ute – Begreppsträning ute på ett enkelt och roligt sätt
 • Skapande – Skapande av och i naturen
 • Tyst promenad – Reflektion

Praktisk temadag – Höst

 • Lekar – påfyllnad med lekar för att hålla värmen
 • Kameran och känseldetektorn – Sinnesövningar
 • Teknik – Vi upptäcker tekniken i naturen. Friktion, ljud och hållfasthet
 • Kolpennor – Vi tillverkar kolpennor
 • Kännskapsduken – Höstens kretslopp
 • Friluftsteknik – Vi gör eld och använder stormkök och reflektorugnar till matlagning
 • Naturspel – Vi tillverkar spel
 • Vita duken – Att göra naturen synlig i naturen
 • Tärningspromenad – Kunskap och rörelse på samma gång
 • Dockteater – Skapa dockor av naturmaterial och kör en klassiker
 • Skapande – Skapande med kolpennor
 • Tyst promenad – Reflektion

 

Paketpris

20% rabatt på ordinarie pris

Ring eller maila för frågor och bokning

Medupptäckare

Att vara delaktig och tillgänglig gör att man lär och utvecklas med barnen.

Uterummets betydelse

Rum för: Vila, Lek, Kreativitet, Fantasi, Rörelse, Inlärning

 

 

 

Kontakta oss om Utbildningspaket

12 + 8 =