Tjänster

 

Utevistelse gör barn medvetna om att man mår bra utomhus och de får känna att rörelse är något positivt.Det har visat sig, att ju tidigare vi skapar en vana att vara ute, desto bättre blir förutsättningarna för en god hälsa och ett livslångt lärande.

Inspireras ute och inne

Jag har alltid sagt att jag inte är en utenörd och det står jag fast vid men att se hur ute och inne hänger ihop är ett måste då de olika miljöerna kan kompletera varandra. Därför erbjuder jag både föreläsning inomhus och temadagar utomhus där ni kan ta tillvara på det bästa från både inne och ute. De utbildningspaket jag levererar erbjuder detta på ett väl avvägt sätt.

En dag med Utikuligt innebär en dag där ni växer som grupp och lär känna varandra bättre förutom att ni också får massa idéer som ni direkt kan applicera i er verksamhet, en grund för all er utevistelse!

Hör av er till mig via mail eller telefon: 070/454 08 82  så bokar vi er inspiration!

Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik tar tillvara på barns nyfikenhet och skapar ett intresse för att lära med hela kroppen.

Utomhuspedagogiskt arbetssätt utgår ifrån en upplevelse som tas in med alla sinnen och förstärks genom delaktiga pedagoger och ett frågebaserat arbetssätt. Uterummet ger en större förtrogenhetskunskap genom att man förstärker det platsrelaterade lärandet och använder sig av alla sinnen.

Genom att ha roligt ute tillsammans så utvecklas man och lär sig. Utevistelsen är grunden och att tillsammans uppleva med alla sinnena är verktyget. Vi lär oss allt genom våra sinnen. Utikuligt vill fylla på era idéer och koppla utevistelsen till era mål.

Oavsett hur länge ni jobbat ihop så behöver man skapa gemensamma upplevelser för att göra ett bra jobb och sträva åt samma håll. Utikuligt svetsar samman er som team och ger er mängder av inspiration genom olika former av fortbildning.

Utikuligt erbjuder föreläsningar, temadagar och en webbtjänst som gör att du alltid har möjlighet att få inspiration.

Medupptäckare
Att vara delaktig och tillgänglig gör att man lär och utvecklas med barnen. I upptäckandet finns lärandet som barnet söker med dig.

Uterummets betydelse
Rum för: Vila, Lek, Kreativitet, Fantasi, Rörelse, Inlärning

Ett uterum som inbjuder till äventyr och spänning, till lärande och lek är ett rum som alla barn borde få ha på sin förskola!

Kontakta oss om Tjänster

12 + 8 =