Temadagar

 

En Temadag med Utikuligt ska vara en av de roligaste och

mest givande dagarna du kan tänka dig som fortbildning!

 

Inspireras till roligare och mer målanpassad utevistelse!

Temadagen ger er inspiration att utveckla er utevistelse och att kunna koppla det ni gör till läroplanen.

Allt vi gör under dagen har sin grund i er verklighet – Hos er!

Under dagen arbetar vi mycket i grupper vilket innebär att alla är med och delger det man kan och har synpunkter på det man gör. En Temadag är en dag med mycket skratt och en härlig social samvaro som på ett bra sätt sammansvetsar ert arbetslag – Teambuilding.

Dagens filosofi är:

Enkel – Tillsammans – Roligt!

Den här dagen kan ingen göra fel!

Alla bygger vidare på de kunskaper och idéer man har och kan på så sätt fortsätta utvecklas.

Det här gör att dagen därpå när ni träffar barnen kan ni direkt komma igång med det ni gjort och tagit till er av Temadagen.

Jag vill genom temadagarna visa på det enkla och på de fördelar man har av att använda sig av naturen och utevistelsen. Ni kommer ”utsättas för Undervisning”  som betonas i förskolans nya läroplan och som ute i naturen blir en naturlig del av vårt förhållningssätt.

Temadagarna är utomhus i den miljö ni vistas dagligen i.

Vill man så lagar vi mat ute över eld eller på trangiakök, en stund att minnas!

Utevistelsen som pedagogiskt verktyg – Rörelse ger smartare barn

Skapande med alla sinnen i naturen

Dagen innehåller bl.a. Sinnesbana, Från kunskap till kännskap – kretslopp, Lekar, Sagan, Uppdragskorten-Tema/projekt, Friluftsteknik, Begrepp ute, Tips och idéer för att göra utevistelsen roligare och enklare.

Ämnesinriktad utomhuspedagogik med sinnena till hjälp

Dagen Innehåller bl.a. Sinnesbana, Begrepp ute, Lekar, Adoptera ett träd, Trädets matematik, Skolans ämnen i naturen, Från kunskap till kännskap – kretslopp, Friluftsteknik, Tips och idéer.

Jobba med ett tema

Nu finns det möjlighet att lägga fokus på ett speciellt tema en halv dag eller varför inte en kväll. De teman som jag erbjuder är:

  • Sinnena
  • Träd
  • Matematik/Teknik
  • Kretslopp
  • Eld/Friluftsteknik

                  Gruppstorlek: 3 – 100

Reflektion och utveckling

 

Utikuligt  Skapar förutsättningar

Varm – Torr – Mätt

och sedan ett bra innehåll gör utevistelsen Rolig

 

Medupptäckare

Att vara delaktig och tillgänglig gör att man lär och utvecklas med barnen.

Uterummets betydelse

Rum för: Vila, Lek, Kreativitet, Fantasi, Rörelse, Inlärning

Kontakta oss

10 + 4 =