Att få barn som inte vill gå ut till att inte vilja gå in är utmaningen

Jag heter Anders Ohlsson och har jobbat som förskollärare sedan 1986  både inom skola, fritids och förskola. Mitt intresse för friluftsliv har alltid funnits och tankarna på utomhuspedagogik har med åren blivit helt självklara. Jag har jobbat 12 år inom I Ur och Skur på en förskola och även med kvalitetssäkring och utbildning inom I Ur och Skur och Friluftsfrämjandet. Jag har under ett antal år jobbat som rektor och föreståndare inom Örebro kommun.

Förutom förskollärare så är jag utbildad utomhuspedagog och har även en hel del ledarskap i min portfölj. Under två års tid har jag studerat på masternivå i utbildningsvetenskap med fokus på pedagogiskt arbete och yngre barns lärande och avslutade den med att skriva min uppsats om undervisning ute och utemiljön som undervisningsplats.

Från och med hösten 2019 så jobbar jag också på Dalarnas Högskola som doktorand i pedagogiskt arbete och ska forska inom Hållbar utveckling i förskolan ur ett socialt, ekonomiskt och miljöperspektiv.

2002 satt jag med min svåger, Arthur Taubo, i Norge och började med att utveckla konceptet Utikuligt™,  som på ett enkelt och inspirerande sätt vill stimulera pedagoger i förskolan, fritidshem och skolan till att använda utevistelsen för att stimulera barnens utveckling och uppnå läroplanens mål.
Utikuligt™ har funnits i 16 år nu och mitt mål är att alltid ha koll på hur verkligheten ser ut för att kunna tillföra så mycket som möjligt till mina kunder/pedagogerna. Det innebär att jag kan förmedla mitt budskap med erfarenhet och nytänk vilket jag gör genom föreläsningar, temadagar.
Utikuligt™ är ett resultat av en dröm jag har förverkligat. En dröm om att få förmedla mina erfarenheter och den pedagogik som jag tror på och har jobbat med. Jag ger er verktyg för att ni ska få barn att utvecklas och lära sig så mycket de kan utifrån sina förutsättningar. Mitt mål är att tillsammans med er skapa Glada Barn, trygga och välmående, och att fler förskolor, fritidshem och skolor ska använda sig av utevistelsen till att stimulera barnens inlärning och utveckling.
Utikuligt™ vill visa på möjligheterna man får genom att använda sig av naturen till att nå läroplanernas mål och skapa en god folkhälsa. Utomhuspedagogik är för mig liktydigt med en stor social trygghet som ger en bra grund för barnens utveckling och en god start för ett livslångt lärande. Utevistelse = Smartare barn!
En fortbildning med Utikuligt™ genom föreläsning och/eller temadag ger er den grund ni behöver för att utveckla er utomhusbaserade verksamhet.
Utikuligt™ gör pedagogiskt material  och böcker med grundtanken att det ska vara enkelt att använda och att det ska bli roligare, mer inspirerande och mysigare ute, material med kvalité och tanke.
Utikuligt™ försöker även ge föräldrar motivation till att gå ut med sina barn. Vad ska man som förälder göra när barnen helst vill vara inne och vi själva är trötta efter en tuff vecka på jobbet?
Utikuligt™ vill visa på vinsterna med att vara ute när det gäller bl.a. hälsan, motoriken och övrig utveckling men framförallt den sociala trygghet det skapar att umgås i en miljö där inga måsten finns. Börja skapa en vana redan från början så blir kontakten med tonåringen bättre är mitt budskap.
UT OCH MÅ
Anders Ohlsson
UTIKULIGT

Utikuligt Mission

Utikuligt™ vill tillsammans med pedagoger skapa Glada och trygga Barn som är  välmående och smarta genom att sprida kunskap om fördelarna med utevistelsen för att stimulera barnens inlärning och utveckling.

Kontakta oss

4 + 12 =