Konsultvecka

 

Ett gemensamt mål med gemensamma upplevelser tillsammans under 5 dagar med kvalitet som fokus och utevistelsen som verktyg

Kvalitetshöjning av hela verksamheten tillsammans

och/eller

Teambuilding

 

Nu utvecklar vi er förskola

 • Är ni en förskola som vill lite mer?
 • Känner ni att ni har potentialen men inte riktigt når ända fram dit ni vill?
 • Ni vill mer med er utemiljö, men vad?
 • Vill ni satsa på er utevistelse som en viktig del i att nå era mål?

Utikuligt vill hjälpa er.

Utikuligt vill belysa vikten av utevistelsen och att man på ett optimalt sätt använder sig av gruppens förutsättningar och utemiljön för att nå upp till läroplanens mål.

Genom att analysera ert arbetslag ger Utikuligt er förutsättningar att utveckla hela er förskoleverksamhet. Vi tittar givetvis på er utemiljö, hur den ser ut och hur ni använder den. Ni kommer med era tankar och jag med mina för att vi ska nå dit ni vill med den.

Genom observationer, analys, föreläsning och praktisk temakväll/dag tas en plan fram på hur ni kan utveckla både ert arbetssätt och utemiljön.

Jag kommer till er under 5 dagar då jag observerar, analyserar, intervjuar, föreläser och ger praktiska tips om vad ni kan göra och utveckla. Vill ni så sprider vi ut veckan under en längre period.

Fakta:

Pris: Från 25 000 kr ex moms

Tid: 5 dagar (samlade eller spridda)
Möjligt för förskolor med 1 – 4 avdelningar, större enheter tas för längre tid.
För pris och ytterligare information så ring 070-454 08 82 eller maila: anders.ohlsson@utikuligt.se

Vi tittar på:

 • Förhållningssätt
 • Gruppdynamik
 • Innehåll
 • Utemiljö

Förhållningssätt

 • Hur är pedagogerna i sitt möte med barnen?
 • Hur är pedagogerna i sitt möte med varandra?
 • Hur är pedagogerna i sitt möte med föräldrarna?

Innehåll

 • Hur planeras verksamheten?
 • Hur relaterar man till läroplanen?
 • Vad gör man ute/inne?

Utemiljö

 • Genomlysning av utemiljön och hur den används idag och förslag på förbättringar.

Syfte:

 • Ge en helhetsbild av nuläget.
 • Utveckla utevistelsen betydelse i måluppfyllelsen
 •  Utveckla gårdens potential. 

Mål:

 • All personal ska se möjligheterna med utevistelsen.
 • Att utevistelsen ska få betydelse för att nå upp till läroplanen.
 • Att ge verksamheten ett lyft.

Metod:

 • Frågeformulär
 • Observationer
 • Samtal/intervjuer
 • Föreläsning
 • Praktisk temakväll/dag

 Förberedelse

 • All personal får ett frågeformulär om nuläget i barngruppen och i arbetslaget. Svaren ska skickas in 7 dagar innan konsultveckan.
 • Verksamhetsplan ska skickas in senast 14 dagar innan konsultveckan.

 Återrapportering.

 •       Senast 14 dagar efter konsultveckan återrapporteras resultat av analysen.
 •        Skriftlig rapport plus muntlig genomgång om så önskas.
 •        Ev. ytterligare stöttning.

Medutvecklare

Tillsammans utvecklar vi från där ni är för framtiden

Uterummets betydelse

Rum för: Vila, Lek, Kreativitet, Fantasi, Rörelse, Inlärning

Kontakta oss

14 + 13 =