Gunilla Dahlberg m.fl. har nu kommit ut med tredje upplagan av den här boken. Den tar upp begreppet kvalitet och ifrågasätter vad kvalitet är och om man kan mäta det i förskolan. Boken beskriver Reggio Emilias grundtankar och ger en djuplodad samhällsyn med fokus ut i världen.

Att barnen själva skapar och påverkar sin kunskap är grunden enligt författarna, pedagogen och andra vuxna finns där för att reflektera och lära med dom.

Läs mer här