Föreläsningar

En Föreläsning med Utikuligt är en stund där alla är delaktiga genom frågor och reflektion som leder till en god grund för utveckling och bekräftelser

Förskolan har förändrats sedan Lpfö18 kom och det innebär bland annat att undervisningsbegreppet har landat i förskolan- Men vad är det i en förskolekontext egentligen?

Jag tar upp och disskuterar om hur undervisningen i förskolan kan utvecklas och hur vi slipper att tänka på undervisning hela tiden. Hur agerar vi när vi är utomhus på gården och i skogen/naturen för att barnen på bästa sätt ska ges möjlighet att skapa sin kunskap. Ord som delaktighet, erfarande och reflektion är viktiga men även upplevelser, utmaningar och undersökande arbetssätt där olika former av undervisning blir ett sätt att strukturera de 3000 timmar som vi har till vårt förfogande i förskolans utbildning per år.

”NU ÄVEN PÅ ZOOM”

Utomhus för Kroppen och Knoppen

Rörelse är viktigt hela livet, men de tidiga åren är den period i livet som vi lägger grunden för barnens hälsa, intellekt och mycket annat. När du rör dig så stimuleras hjärnan och du får bättre förutsättningar att lära och utvecklas.

Det här är en föreläsning för er som har verksamhet för barn mellan 1-12 år. Målet med föreläsningen är att inspirera dig och dina medarbetare till att använda naturen och utevistelsen på ett mer medvetet sätt. På ett sätt som ger alla barn en bra start i livet.

Vad säger forskningen och läroplanen, kan vi till och med förstärka vår pedagogiska verksamhet genom en mer genomtänkt utevistelse?

Utikuligt vill visa på fördelarna med att använda naturen och utevistelsen på ett enkelt och roligt sätt.

Med en genomtänkt utevistelse når vi enklare upp till läroplanens mål.

Frågor som vi diskuterar är bland annat

 • Varför ska vi vara ute och hur gör vi det roligt och stimulerande samtidigt?
 • Vad säger forskningen om utevistelsen och utemiljön och vad kan vi lära av den?
 • Förskolans kommande läroplan betonar undervisning i vår verksamhet – Hur gör vi och vad är det?
 • Vad erbjuder naturen som vi inte kan få inne och hur kombinerar vi dessa miljöer?
 • Barn som får vara ute i naturen blir miljömedvetna vuxna med naturkänsla och vill vara ute.
 • Vi vuxna vill ofta krångla till det istället för att ta vara på det enkla som naturen har att erbjuda!
 • Barn som har roligt mår bra och lär bra!
 • Hur är vi som pedagoger när vi vistas ute med barnen? 
 • Jag kommer till er eller så träffas vi på zoom

Uterummets betydelse

forskning om uterummet och undervisning ute

Jag tar upp följande;

Varför ska barn vara ute?

Vad är undervisning och hur gör man ute?

Hur ser en bra lärmiljö utomhus ut?

Uterummet – Vad krävs och hur gör vi?

tips och Idéer att göra i uterummet.

Mål med utevistelsen – Workshop

Det här är den naturliga fortsättningen på föreläsningen där vi genom en workshop startar en process som fokuserar på vilka möjligheter utevistelsen kan ge våra barn och hur vi kan höja statusen för att vara ute och ”leka”. Tillsammans med ”Kroppen och Knoppen” ger den här workshopen en bra grund för att på ett målmedvetet sätt jobba med utevistelsen.

 • Hur jobbar vi med målbeskrivning av utevistelsen och hur tar vi med utevistelsen i våra mål.
 • Varför ska vi skriva ner våra mål med utevistelsen?
 • Vad säger läroplanen om att använda oss av inne och utemiljön.
 • Praktisk workshop för att starta ert målarbete med hjälp av målahäftet och några arbetsmetoder för att bli överens.
 • Pris: Vid förfrågan
  Tid: 3 timmar
 • Gruppstorlek: 4 – 
 • Föreläsning med avslutande Workshop 

Medupptäckare

Att vara delaktig och tillgänglig gör att man lär och utvecklas med barnen.

Uterummets betydelse

Rum för: Vila, Lek, Kreativitet, Fantasi, Rörelse, Inlärning

 

 

 

Kontakta oss om Föreläsningar

5 + 2 =