Alla ställer sig på ett led och håller varandra om midjan. Därefter ska den första (huvudet) i ledet försöka att fånga den som är sist (svansen). När huvudet har tagit svansen så lossnar svansen och blir till huvud.

Alt. Kroppen delas upp i att hjälpa svansen eller huvudet. Ena halvan hjälper huvudet att slingra sig mot svansen och ena halvan svansen att undvika att bli tagen eller varannan kan hjälpa huvudet och varannan hjälper svansen. Det här gör leken betydligt svårare men roligare.

Leken är över när alla varit huvud.