Blindhund

Blindhund

Den här leken gör man två och två och går ut på att skapa trygghet och tillit. En person får en bindel för ögonen. Person nummer två ska sedan leda den ”blinde” på en stig eller bana eller valfri sträcka. Hela tiden ska den ”blinde” få känna...
Fånga svansen

Fånga svansen

Alla ställer sig på ett led och håller varandra om midjan. Därefter ska den första (huvudet) i ledet försöka att fånga den som är sist (svansen). När huvudet har tagit svansen så lossnar svansen och blir till huvud. Alt. Kroppen delas upp i att hjälpa svansen eller...
Fästingleken

Fästingleken

bilden är hämtad från http://www.fotoakuten.se Det här är en lek från mitt nya naturtema på Utikuligt 365. Vill du läsa hela det logga in och registrera dig som abonnent här Alla får varsin lapp som man inte tittar på. På en eller fler lappar har man skrivit ett F...
Formleken

Formleken

Dela upp er i lag med minst två i varje. Varje lag ska försöka att bilda en form som lagen bestämmer eller en lekledare. Den som snabbast gör formen vinner. Bestäm en ny form och snabbast klar gäller igen. Man kan bestämma om man ska använda bara händerna eller hela...