Den här leken gör man två och två och går ut på att skapa trygghet och tillit.

En person får en bindel för ögonen. Person nummer två ska sedan leda den ”blinde” på en stig eller bana eller valfri sträcka. Hela tiden ska den ”blinde” få känna att den kan lita på den som leder. Man kan även låte den ”blinde” få känna på något som den får beskriva med ord och när den sedan blir seende visa var den fick känna.

Därefter byter man roll.