jag tittade på Kunskapskanalen om barns fria lek i England och Nordamerika. Jag tittade men förstod inte att det kunde vara så illa. Bland annat fick man följa en familj som började med ishockeyträning på måndag morgonen och sedan fortsatte det med aktiviteter hela veckan. Läxorna gjordes i bilen mellan aktiviteterna. Man intervjuade 6-åringar som gick i terapi för stress. Barnen berättade att de i princip aldrig var lediga. Hade man någon ledig dag så var det max en i veckan. De berättade att de saknade att få leka och vila.
Vad gör vi med våra barn egentligen? 
Föräldrarnas motivation var att de ville barnen skulle få möjlighet att hitta sin talang och få ut så mycket av sin barndom som möjligt.
5% av alla barn har talang för någon idrott och ändå är det det som majoriteten av barnen ska drillas i. Man visade från matcher där barnen helt styrdes av ledarna och aldrig vågade ta något eget initiativ.
Ett av lagen gav man möjlighet att gå ut och spela basket utan vuxnas inblandning. Resultatet blev att många av de som hade en låg profil när de styrdes av vuxna nu vaknade till liv och vågade ta initiativ. Pressen släppte från föräldrar, tränare och fans.
Man fick också följa en familj med två flickor i den lägre skolålder som föräldrarna hade full koll på. Flickorna hade Gps med sig var de än gick och på det sättet kunde föräldrarna följa barnens rörelser hela dagen. Varannan minut kom en uppdatering på flickornas position och när de passerade någon gräns kom det ett sms till föräldrarnas mobiltelefon. Allt bottnade i en rädsla att det skulle hända barnen något för världen är ju så farlig. De fick aldrig leka själva ute vilket gjorde att utevistelsen var minimal eftersom föräldrarna hade mycket att göra.
Om vi konstaterar det forskningen vet idag:
  • Barn som är ute mycket i en bra miljö utvecklas snabbare i allt
  • Barn som är ute mycket får bättre koncentrationsförmåga.
  • Barn som är ute mycket klarar stress bättre och är mindre stressade.
  • Barn som är ute mycket är friskare.
  • Barn som är ute mycket lär bättre.
  • Barn som är ute mycket får bättre empati.
  • Fri lek ger oss social kompetens.
  • Fri lek stimulerar fantasin.
  • Fri lek stimulerar kreativiteten.
Behöver ni motivera för någon varför man ska vara ute och varför fri lek är så viktig.
Här har ni en grund för hur det är.
Lycka till och glöm inte bort leken utomhus.