Då har det hänt igen, utevistelsen är bara utevistelse, ett avbrott i lärandet!
Jag träffar många människor och tyvärr så är det allt för vanligt att man tycker att utevistelsen inte har något med inlärning att göra. Man tycker att utevistelsen är bra och att barnen mår bra av den men sen är det inget mer.
För mig är det här helt främmande tankar när man ser hur barnen agerar ute och när man tar del av all forskning som finns. Barn lär och utvecklas bättre och snabbare utomhus!!
Jag brukar föreslå att när man varit ute en dag så ta och fundera på vilka olika ”skolämnen” ni har haft bara genom att vistas ute. De flesta upptäcker då att de faktiskt har haft nästan alla ämnena. Mitt nästa förslag är att ta läroplanen och se hur många mål de nått upp till genom att ”bara” varit ute en dag. Svaret blir oftast; nästan alla. Med andra ord kan vi konstatera att utevistelse inte bara resulterar i att barnen mår bra, de lär också otroligt mycket.
Alltså:Utevistelsen har en otroligt stor betydelse för barnen när det gäller inlärning och utveckling.
Hjälp mig att höja statusen på utevistelsen genom att sätta upp mål för utevistelsen och visa på hur ni når upp till målen genom utevistelsen. Jag vill stötta er genom utbildningar, Utikuligt365 och mitt material med bl.a. arbetshäftet ”Utevistelsen mål”.
Ut och lär och njut!
Anders