Fästingleken

Fästingleken

bilden är hämtad från http://www.fotoakuten.se Det här är en lek från mitt nya naturtema på Utikuligt 365. Vill du läsa hela det logga in och registrera dig som abonnent här Alla får varsin lapp som man inte tittar på. På en eller fler lappar har man skrivit ett F...
Formleken

Formleken

Dela upp er i lag med minst två i varje. Varje lag ska försöka att bilda en form som lagen bestämmer eller en lekledare. Den som snabbast gör formen vinner. Bestäm en ny form och snabbast klar gäller igen. Man kan bestämma om man ska använda bara händerna eller hela...