tar utomhuspedagogik och utevistelse
för förskola och skola till en ny nivå!

 

Antal barn som har påverkats av Utikuligt

Utbildade av Utikuligt

Antal år för Utikuligt

Målet med Utikuligt är att skapa Glada och Trygga barn som kan lära allt. Utevistelsen skapar rörelse, och rörelse skapar intelligens och Folkhälsa samt goda förutsättningar för att nå läroplanens mål.

Utikuligt = Smartare barn!

Utomhuspedagogik

Att uppleva med alla sinnen gör man bäst där sinnesintrycken är flest, utomhus,  och det har man vetat länge! Ju fler sinnen som används för att ta in ny kunskap desto mer hållbar blir den.

Rudyard Kipling som skrev Djungelboken uttryckte i en dikt att han haft sex vänner i livet som han inte hade klarat sig utan. Det var frågorna Vad? Var? När? Hur? Varför? Vem? Det han menade med det var att inför allt nytt han stötte på, ställa så många bra frågor som möjligt för att lära sig så mycket som möjligt.

Att ta in med alla sinnen och att ställa Kiplings frågor  beskriver utomhuspedagogik på ett enkelt sätt.

Vad är utomhuspedagogik?

För att kunna göra det här krävs att jag som pedagog är medveten om att jag bör vara närvarande, tillgänglig och delaktig och på det sättet ta in vad barnens intresse är för att möta barnet där det är.

Dewey som var en Amerikanskt filosof och en av ”grundarna” av utomhuspedagogik myntade följande uttryck:

Learning by doing!

Utikuligt vill genom att göra som Dewey sa, inspirera dig och göra dig medveten om vilken resurs utemiljön är för att barnen ska nå upp till läroplanens mål, men också för att skapa förutsättningar till en ”hållbar utveckling” hos varje enskilt barn i er verksamhet.

Enkelt – Tillsammans – Roligt

Vill du satsa på utevistelsen och ha ett material som erbjuder
mängder med uppgifter för inlärning och utveckling?

Då är det pedagogiska paketet perfekt

Pedagogiska paketet = Allt

Paketet innehåller:

  • Uppdragskort
  • Boken ”Utomhuspedagogik-Utveckling och lärande i naturen
  • Kännskapsduken
  • AktivitetskortenSamt tre pdf-böcker, som du alltid har med dig på paddan eller telefonen.                                                                           Med andra ord så finns det både tips och idéer, praktiska uppgifter och Målhäftet där ni får forskning och möjlighet att skriva era mål med utevistelsen utifrån Förskolans läroplan.

Var för sig kostar produkterna totalt 2515 kr, men paketet kostar 1995 kr.(ex moms och frakt.)

 

Enkelt – Tillsammans – Roligt

Vi skapar tjänster och produkter som på ett enkelt och inkluderande sätt vill sprida utomhuspedagogikens grunder på ett roligt sätt.

Utikuligt 365 ger dig kontinuerlig påfyllnad av tips och idéer, forskning, föreläsningar, sånger, lekar och naturteman!

”Här finns allt, och så enkelt det är att använda. Utikuligt 365 erbjuder många olika tips, om något inte passar så hittar man ett annat. Man sparar tid på alla möjliga sätt. Vänder sig även till föräldrar, bra att uppmuntra föräldrar att gå ut med sina barn, eftersom en del barn bara är ute på förskolan. Du verkar uppdatera Utikuligt 365 och materialet hela tiden, det gör att det blir ett dynamiskt material.” 

Birgitta Rikenberg,
Sörbyskolans förskola/Gläntan

 

”Lätt att hitta det man vill ha.”

”Mängder med idéer.”

”Bra med kopplingen till förskolans läroplan.”

”Planeringen är redan klar.”

”Bra med gitarrkompet till sångerna så man hör hur de går.”

”Nu hinner vi var med barnen mer.”

”Även barnen kan hitta fakta, lekar och sånger här.”

”Enkelt att använda.”

Utikuligt 365 har för många blivit ett viktigt verktyg som de använder varje dag. För att ni själva ska få avgöra vad ni tycker så kan ni nu prova tjänsten gratis i 14 dagar innan ni beslutar om den kan vara något för er.

Efter 14 dagar, kan hela er enhet fortsätta att använda Utikuligt 365 varje dag året om för endast 995 kr/år.

Barn i Sverige tillhör de mest stillasittande i hela världen!

Barn i Sverige tillhör de mest stillasittande i hela världen. Det här leder till sämre hälsa och sämre skolresultat. Det leder även till otrygghet och en stökigare social miljö. Redan i förskolan kan vi ändra på detta och vänja barnen med att vistas ute och röra på sig. Tillsammans med rörelse kommer kunskap i och med naturen där undervisning blir en naturlig del.

 

  • Vill ni ha en föreläsning för att få belägg för varför man ska vara ute? Vad säger forskningen?

  • Vill ni ha en temadag för att få mängder med tips och idéer om vad man kan göra ute med barnen?

  • Vill ni ha koll på hur undervisning och utevistelse blir en naturlig del av er verksamhet?

All fortbildning Utikuligt erbjuder utgår från er arbetsgrupp och med era erfarenheter som grund. Genom tid för diskussion och läroplanen som grund får ni utveckla era tankar och lägga en gemensam plattform för ett fortsatt utvecklingsarbete.

Genom att reflektera över vad ni gör ute idag så skapas förståelse över hur lätt det är att nå upp till läroplanens mål.

Höj kvalitén med Utikuligt

Tillgängligheten är en konst då det gäller att avstå att vara tillgänglig för de vuxna

 

 

Barns perspektiv i undervisning, planerat, oplanerat med målen som syfte

 

 

Medupptäckare är en person som verkligen vill vara där och upptäcka med barnen

 

 

Medagerande är en person som är involverad i det som händer och agerar tillsammans med de andra

 

 

Hämta
Lägekort
Görakort

Erbjudande

Aktivitetskort – inlärning och kul samtidigt!

Aktivitetskorten är tre kortlekar som tränar begrepp, artkunskap, social färdighet och matematik.

Kortlekarna kan du ha med dig i paddan eller på mobilen.

Vill du istället skriva ut dom så fungerar det perfekt och när du gjort det så klipp isär dom plasta in dom och så har du tre roliga kortlekar som håller länge. både rent fysiskt men också i inlärnings och underhållningsvärde.

Finessen med dessa kortlekar är att köper du en uppsättning så kan du dela med dig till all personal på din förskola/skola och alla kan använda dom och de är alltid nära till hands.

Klicka här och läs mer

 

 

Temadag

Att tillsammans med sina kollegor få inspireras ute under en dag är något som fler borde få göra. Sinnena, lärandet, motoriken, hälsan och mycket mer stimuleras under en dag på er gård eller i er närmiljö. Samtidigt som ni får inspiration bygger ni även ihop ert arbetslag genom grupparbeten, samtal och gemensamma upplevelser. Läs mer här

Kontakta oss om Tjänster

12 + 10 =