tar utomhuspedagogik och utevistelse
för förskola och skola till en ny nivå!

 

Antal barn som har pedagoger som influerats av Utikuligt

Utbildade av Utikuligt

Antal år för Utikuligt

Målet med Utikuligt har alltid varit att skapa Glada och Trygga barn som kan skapa sin kunskap och ges möjlighet till ett lärande. Utevistelsen skapar rörelse, och rörelse skapar intelligens, men vi behöver också utmana barnen att reflektera över sina erfarenheter som de ges i upplevelser i olika miljöer. Utikuligt = Smartare barn!

För att barnen ska ges den här möjligheten behöver vi som möter barnen kunskap i ämnet men också om hur vi på bästa sätt kan stimulera barnen genom att anpassa miljön och undervisningen. Precis detta hjälper er Utikuligt med!

Utomhuspedagogik

Att uppleva med alla sinnen gör man bäst där sinnesintrycken är flest, utomhus,  och det har man vetat länge! Ju fler sinnen som används för att ta in ny kunskap desto mer hållbar blir den.

Rudyard Kipling som skrev Djungelboken uttryckte i en dikt att han haft sex vänner i livet som han inte hade klarat sig utan. Det var frågorna Vad? Var? När? Hur? Varför? Vem? Det han menade med det var att inför allt nytt han stötte på, ställa så många bra frågor som möjligt för att lära sig så mycket som möjligt.

Att ta in med alla sinnen och att ställa Kiplings frågor  beskriver utomhuspedagogik på ett enkelt sätt.

Vad är utomhuspedagogik?

För att kunna göra det här krävs att jag som pedagog är medveten om att jag bör vara närvarande, tillgänglig och delaktig och på det sättet ta in vad barnens intresse är för att möta barnet där det är.

Dewey som var en Amerikanskt filosof och en av ”grundarna” av utomhuspedagogik myntade följande uttryck:

Learning by doing!

Utikuligt vill genom att göra som Dewey sa, inspirera dig och göra dig medveten om vilken resurs utemiljön är för att barnen ska nå upp till läroplanens mål, men också för att skapa förutsättningar till en ”hållbar utveckling” hos varje enskilt barn i er verksamhet.

Enkelt – Tillsammans – Roligt

Vill du satsa på utevistelsen och ha ett material som erbjuder
mängder med uppgifter för inlärning och utveckling?

Då är det pedagogiska paketet perfekt

Pedagogiska paketet = Allt

Paketet innehåller:

  • Uppdragskort
  • Boken ”Utomhuspedagogik-Utveckling och lärande i naturen
  • Kännskapsduken
  • AktivitetskortenSamt tre pdf-böcker, som du alltid har med dig på paddan eller telefonen.                                                                           Med andra ord så finns det både tips och idéer, praktiska uppgifter och Målhäftet där ni får forskning och möjlighet att skriva era mål med utevistelsen utifrån Förskolans läroplan.

 

Enkelt – Tillsammans – Roligt

Vi skapar tjänster och produkter som på ett enkelt och inkluderande sätt vill sprida utomhuspedagogikens grunder på ett roligt sätt.

Utikuligt 365 ger dig kontinuerlig påfyllnad av tips och idéer, forskning, föreläsningar, sånger, lekar och naturteman!

”Här finns allt, och så enkelt det är att använda. Utikuligt 365 erbjuder många olika tips, om något inte passar så hittar man ett annat. Man sparar tid på alla möjliga sätt. Vänder sig även till föräldrar, bra att uppmuntra föräldrar att gå ut med sina barn, eftersom en del barn bara är ute på förskolan. Du verkar uppdatera Utikuligt 365 och materialet hela tiden, det gör att det blir ett dynamiskt material.” 

Birgitta Rikenberg,
Sörbyskolans förskola/Gläntan

 

”Lätt att hitta det man vill ha.”

”Mängder med idéer.”

”Bra med kopplingen till förskolans läroplan.”

”Planeringen är redan klar.”

”Bra med gitarrkompet till sångerna så man hör hur de går.”

”Nu hinner vi var med barnen mer.”

”Även barnen kan hitta fakta, lekar och sånger här.”

”Enkelt att använda.”

Utikuligt 365 har för många blivit ett viktigt verktyg som de använder varje dag. För att ni själva ska få avgöra vad ni tycker så kan ni nu prova tjänsten gratis i 14 dagar innan ni beslutar om den kan vara något för er.

Efter 14 dagar, kan hela er enhet fortsätta att använda Utikuligt 365 varje dag året om för endast 995 kr/år.

Barn i Sverige tillhör de mest stillasittande i hela världen!

Barn i Sverige tillhör de mest stillasittande i hela världen. Det här leder till sämre hälsa och sämre skolresultat. Det leder även till otrygghet och en stökigare social miljö. Redan i förskolan kan vi ändra på detta och vänja barnen med att vistas ute och röra på sig. Tillsammans med rörelse kommer kunskap i och med naturen där undervisning blir en naturlig del.

 

  • Vill ni ha en föreläsning för att få belägg för varför man ska vara ute? Vad säger forskningen?

  • Vill ni ha en temadag för att få mängder med tips och idéer om vad man kan göra ute med barnen?

  • Vill ni ha koll på hur undervisning och utevistelse blir en naturlig del av er verksamhet?

All fortbildning Utikuligt erbjuder utgår från er arbetsgrupp och med era erfarenheter som grund. Genom tid för diskussion och läroplanen som grund får ni utveckla era tankar och lägga en gemensam plattform för ett fortsatt utvecklingsarbete.

Genom att reflektera över vad ni gör ute idag så skapas förståelse över hur lätt det är att nå upp till läroplanens mål.

Höj kvalitén med Utikuligt

Tillgängligheten är en konst då det gäller att avstå att vara tillgänglig för de vuxna

 

 

Barns perspektiv i undervisning, planerat, oplanerat med målen som syfte

 

 

Medupptäckare är en person som verkligen vill vara där och upptäcka med barnen

 

 

Medagerande är en person som är involverad i det som händer och agerar tillsammans med de andra

 

 

Erbjudande

Kretsloppspaketet

Mina två bästsäljare och det material jag är mest nöjd med är Uppdragskorten och kännskapsduken. Tillsammans skapar dessa två produkter det jag kallar för kretsloppspaketet. Det innebär att du med hjälp av materialet kan få fakta och förståelse för hur allt hänger ihop. Uppdragskortens 50 olika tema (fakta, uppdrag, lek, sång/ramsa) och Kännskapsdukens två figurer (kretslopp och mindmap) gör det här materialet både roligt och lärorikt där naturen är i fokus men där mycket av det läroplanen vill att vi ska nå upp till blir en naturlig del av allt.

Klicka här och läs mer

 

 

Temadag

Att tillsammans med sina kollegor få inspireras ute under en dag är något som fler borde få göra. Sinnena, lärandet, motoriken, hälsan och mycket mer stimuleras under en dag på er gård eller i er närmiljö. Samtidigt som ni får inspiration bygger ni även ihop ert arbetslag genom grupparbeten, samtal och gemensamma upplevelser. Läs mer här

Kontakta oss om Tjänster

2 + 8 =