utomhuspedagogik

Under min masterstudie så har jag gjort flera studier om utevistelsen och dess betydelse och hur man som pedagog kan förstärka utomhuspedagogik som metod. Den här studien tar upp hur man som pedagog agerar när man är ute med baren.

Succén fortsätter, Pedagogiskt paket!

Thumbnail image for IMG_0529.jpg
Vill du satsa på utevistelsen och ha ett material som erbjuder mängder med uppgifter? Nu erbjuder jag ett komplett paket av mina pedagogiska produkter. Paketet innehåller Utomhuspedagogik-Utveckling och lärande i naturen, Uppdragskort, Kännskapsduken (nu med nytt utseende) och Utevistelsens mål samt spontanboken men även min nya Pdf-bok "Lekar, sånger och ramsor". Med andra ord så finns det både tips och idéer, praktiska uppgifter och Målhäftet där ni får forskning och möjlighet att skriva era mål med utevistelsen utifrån Förskolans läroplan.
Var för sig kostar produkterna totalt 2145 kr.ex moms och frakt men paketet kostar 1895 kr ex moms och frakt. 

IMG_1636.JPG
Barn i Sverige tillhör de mest stillasittande i hela världen. Det här leder till sämre hälsa och sämre skolresultat. Det leder även till otrygghet och en stökigare social miljö. Redan i förskolan kan vi ändra på detta och vänja barnen med att vistas ute och röra på sig. Tillsammans med rörelse kommer kunskap i och med naturen där undervisning blir en naturlig del.

Vill ni ha en föreläsning för att få belägg för varför man ska vara ute, vad säger forskningen?
Vill ni ha en temadag för att få mängder med tips och idéer om vad man kan göra ute med barnen.
Vill ni ha koll på hur undervisning och utevistelse blir en naturlig del av er verksamhet.

All fortbildning Utikuligt erbjuder utgår från er arbetsgrupp och med era erfarenheter som grund. Genom tid för diskussion och läroplanen som grund får ni utveckla era tankar och lägga en gemensam plattform för ett fortsatt utvecklingsarbete. 
Genom att reflektera över vad ni gör ute idag så skapas förståelse över hur lätt det är att nå upp till läroplanens mål.

En Temadag med utikuligt ger er:
  • Inspiration
  • Idéer
  • Arbetslagsutveckling
  • Glädje
  • Förståelse
  • Verktyg för att nå upp till läroplanen

ENKELT-TILLSAMMANS-ROLIGT-LÄRORIKT

Vill ni göra något mer med er utevistelse?
Vill ni ha mer information om mina utbildningar så läser ni det här!


Spontanboken

Thumbnail image for Thumbnail image for Skärmavbild 2016-12-07 kl. 17.24.20.png
61 teman med 6 frågor på varje tema:Vad? Var? När? Hur? Varför? Vem?
Frågorna är tänkta att ge stöd för samtal med barnen. Svaren finns men mest som stöd för pedagogen. 

Spontanboken blir ett självklart komplement till Kännskapsduken.

De 61 temana är indelade under rubrikerna: 
Blommor och gröna växter, Kryp och Insekter, Däggdjur, Fåglar,Grod- och Kräldjur och fisk plus teman som inte ingår i direkta kretslopp.

Du laddar ner den som pdf och kan ha den i datorn, mobilen och paddan.

Endast 95 kr!!

Utevistelsen + Läroplanen = Sant

DSCF0009.jpg
Att barn mår bra ute är inget nytt och att dem lär med alla sinnen är en självklarhet. Läroplanen är tydlig i sitt budskap med att vi ska vara ute för att stimulera barns inlärning och utveckling. 
Det är tyvärr inte lika självklart att vi sätter oss ner i våra arbetslag och definierar hur vi ska nå upp till läroplanen genom utevistelsen.

Jag vill förmedla hur man med enkla medel och på ett roligt sätt kan få utevistelsen till att bli den metod som gör det pedagogiska arbetet lättare och väldigt självklar. Med hjälp av en enkel metod och ett arbetshäfte kan vi tillsammans lägga grunden för en mer målinriktad utevistelse.

Känner ni att ni vill ta ett steg ytterligare med era tankar om utevistelsen så kommer jag gärna till er och leder ert arbete vidare. Jag vill inspirera genom att visa på vad forskningen säger och givetvis även ge praktiska exempel. Gå in och läs mer under föredrag och hör gärna av dig.

Vill ni satsa fullt ut och komma ut för en praktisk dag? en halvdag/kväll/heldag? Läs mer här

Läroplanen vill ut!

Thumbnail image for DSCF0003.JPG

I tilläggen för Lpfö98 som börjar gälla 1 juli 2011 visar man att man insett utevistelsens betydelse. Det här grundar jag på de nya skrivningarna som finns med. Jag vill visa på hur läroplanen och utomhuspedagogik går hand i hand genom att citera ett antal ställen i läroplanens nya lydelser:

Förskolans uppdrag:
  • Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.
Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bär ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

Utveckling och lärande:
  • Utvecklar intressen och förståelse för naturens olika kretslopp för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
Det här är de stora bitarna som man tar fram men tittar man vidare kan man konstatera med mina ögon och den forskning som finns att de mål som sätts när det gäller utveckling och inlärning bäst nås genom utevistelse och utomhuspedagogik. 

Det blev inga jätteförändringar i läroplanen men här tycker jag att man faktiskt har tagit till sig en del av den forskning som finns om hur barn lär och utvecklas ute. Jag skulle önska att alla inom förskolan insåg det här och satsade mer på att göra utevistelsen till den viktigaste metoden och pedagogiken för att stimulera barnens utveckling och inlärning.


Temadag som Inspirerar

IMG_0564.JPG
Det behöver inte kosta för att nå upp till topp.
En Temadag med Utikuligt kostar mellan 6000 kr - 15 000 kr beroende på hur många ni är.
Innehållet är Inspiration och idéer. Mycket i grupp och med sinnena till hjälp. Hur agerar du som pedagog och hur leder vi barnen till kunskap? är andra delar vi lär oss om.

Jag kommer till er och jobbar i den miljö som ni brukar vara med era barn i. Ert arbetslag stärks och ni får mängder av idéer och god tid till reflektion. Vill ni så lagar vi mat ute över eld eller på trangiakök.

Mer om innehåll hittar du under temadag

Utikuligt365 Vol.1

Thumbnail image for bild vol1.png

Äntligen har jag fått till min andra bok och den här gången har jag fyllt den med hur mycket idéer och tips som helst. Min tanke är att den här boken ska få vara det uppslagsverk som inte finns, om vad man hittar på ute med barn. I boken finns något för varje årstid och något som passar åtminstone för åldrarna 2-12 år. Jag skulle nog vilja säga att den passar även alla andra åldrar också men någonstans får man ju sätta gränsen.

Mitt mål är och har varit att skapa Glada Barn och min ambition har varit att den här boken ska kunna hjälpa er att nå det målet med mig. Det krävs som alltid en bra pedagog för att få ut så mycket som möjligt av en situation men i boken har du alla idéer som du förut saknat. Nu blir det ännu lättare att lära ute.

sätta er prägel på aktiviteterna så att de passar er och er barngrupp. 

Ibland skulle man kunna skriva mycket mer om hur man ska göra olika aktiviteter men jag har i stället fokuserat på att ge många idéer där ni kan 


Innehåll är följande:

INLEDNING.......................................................................2

VARFÖR UTE ...................................................................7 

Kvalitet - det är inte "bara" att vara ute................................

Social hållbarhet.................................................................7 

Naturkänsla .......................................................................7 Leken................................................................................8

SKOLÄMNEN UTE ............................................................9 

Teknik ...............................................................................9 

Smält is med salt...............................................................1

Isprydnader .......................................................................10 

Tillverkning av tjära ............................................................11 

Tillverkning av kolpennor.....................................................12 

Teknik ute - Vatten.............................................................12

SKOLÄMNENA på VåREN .................................................13 

Naturen ger er möjligheterna. ...............................................13 

Hemkunskap ......................................................................13 Engelska............................................................................13 

Idrott .................................................................................13 

Slöjd .................................................................................14 

SO ....................................................................................14 Svenska.............................................................................15 

Matematik ......................................................................... 15 

Bild ................................................................................... 15 

NO .................................................................................... 16 

Musik ................................................................................ 16

SKOLÄMNENA på hÖSTEN................................................ 17 

Hemkunskap ...................................................................... 17 

Musik ................................................................................ 17

Idrott ..................................................................................17 

Slöjd ...................................................................................18 

SO .....................................................................................18 Svenska..............................................................................19 Engelska.............................................................................19 

Matematik ...........................................................................19 

Bild .....................................................................................20 

NO ......................................................................................20

SKOLÄMNENA på VINTERN ............................................... 23 

Musik .................................................................................. 23 

SO ...................................................................................... 23 Svenska............................................................................... 23 

Bild ..................................................................................... 24

Matematik ............................................................................24 

Hemkunskap ....................................................................... 25 

NO ......................................................................................25 Engelska............................................................................. 25 

Slöjd ...................................................................................26 

Idrott ...................................................................................26

SKOLÄMNENA MED hjÄLp AV AKTIVITETSKORT...............27 

Engelska med Aktivitetskort..................................................27 

Hemkunskap med aktivitetskort ........................................... 27 

Musik med aktivitetskort...................................................... 28

Idrott med aktivitetskort........................................................28 

Bild med aktivitetskort ........................................................ 28 

Slöjd med aktivitetskort ...................................................... 28 

SO med aktivitetskort..........................................................29 

Svenska med aktivitetskort ................................................ 29 

Matematik med aktivitetskort.............................................. 29 

Naturkunskap med aktivitetskort..........................................30

SINNENA ......................................................................... 31 

Ute med alla sinnen - Lukt ................................................ 31 

Ute med alla sinnen - Syn..................................................32 

Ute med alla sinnen - Hörsel.............................................. 34 

Ute med alla sinnen - Smak...............................................35 

Ute med alla sinnen - Känsel .............................................37

TEMA ..............................................................................39 

Tema Gräshoppa...............................................................39 

Tema Groda......................................................................43 

Tema Bladvass ................................................................47 

Tema Fjälluggla ................................................................49 

Tema Fjällräv....................................................................51 

Tema Fjällämmel ..............................................................53 

Tema Varg .......................................................................55

Tema Järv.........................................................................59 

Tema Gräsand...................................................................61 

Tema Myrlejon...................................................................65 

Tema Brunbjörn.................................................................67 

Tema Fästing....................................................................71

Tema Träd........................................................................75 

Trädbeskrivningar med blad och knoppar ........................... 77 

Tema djurspår...................................................................85

ALLEMANSRÄTTEN ........................................................89 

Allemansrätten - en unik möjlighet att möta naturen. ............89

RECEpT/FRILUFTSTEKNIK ............................................ 90 

Fjälljägarkaka i Reflektorugn.............................................. 90

Kokgrop .......................................................................... 91

UTIKULIGT ERbjUDER ER OCKSå! .................................93 

Temadagar ......................................................................93 

Föreläsningar ...................................................................93 

Pedagogiska produkter .....................................................94 Tältkåtan..........................................................................95

ERbjUDANDE! ................................................................96 

UTIKULIGT365 ................................................................97 

Utomhuspedagogik med alla sinnen


DSC00637.JPG
Vi lär allt med hjälp av våra sinnen och i naturen så flödar "sinnesintrycken" emot oss. Ni har säkert hört talesättet att man blir trött av utevistelsen på grund av för "mycket frisk luft". 
Nu är det inte riktigt sant utan det man blir trött av är alla sinnesintryck. Syret gör att vi orkar in igen brukar jag säga.

Om vi nu lär allt med hjälp av våra sinnen så måste ju naturen/utevistelsen var den perfekta platsen för att lära. 

Jag försöker förmedla det roliga och enkla när jag är ute på mina temadagar och samtidigt betona att vi faktiskt lär oss otroligt mycket när vi är ute. Bara genom att vara ute så lär vi våra sinnen att ta emot information och vår gärna att "selektera" informationen. Det här kan vi förstärka genom att ta bort en del sinnen. Synen tar emot ca. 80% av alla våra sinnesintryck. Genom att blunda kan vi mer få fokus på de andra sinnena och träna dom. Blinda klarar sig väldigt bra i vårt samhälle med hjälp av sina andra sinnen, alltså har vi kapacitet som vi inte använder.

Ut och träna era sinnen!

LÅT SNIGELN BESTÄMMA FARTEN!

IMG_0549.JPG
Idag ska allt hända så snabbt vad vi än håller på med. Stressen är en allt större bov när det gäller vuxnas och barns hälsa. Att barn går i terapi när de är 6 år för att de lider av stress är ett helt nytt samhällsfenomen. Varför, kan man undra, ska det behöva vara så här? Egentligen så har vi väl aldrig haft det bekvämare och lättare att kommunicera och organisera än vad vi har idag. Tyvärr så är det nog så att en positiv framsida alltid har en baksida. Baksidan av alla möjligheter vi har idag är stressen. Vi ska hinna med så mycket men framförallt så kan vi ändra vad vi ska göra i sista stund. Det är inte ovanligt att man får ett meddelande om att det man ska göra är inställt precis när man ska iväg eller att ens barn just har kommit på något annat att göra. Det här är en del av den stress-skapande vardagen som vi har skapat.

Hur ska vi då motverka all stress? Ett sätt är att söka upp den miljö som faktiskt gör oss stresståligare och där man kan samla sig för att klara av vardagen. Naturen hjälper oss att klara av stressen genom att den skänker lugn och tillför kroppen ämnen som gör oss stresståligare. Vår koncentration höjs genom utevistelsen och barnen lär sig mer när de vistas ute. 

Många av dagens ungdomar ,och vuxna, har ingen vana av att vistas ute i naturen. Vill vi att våra barn ska må bättre och klara stressen m.m så bör vi skapa vanan att vara ute i naturen hos dom. Vanor skapas redan i unga år och är sedan svåra att ta bort. Får barnen vanan att vara ute så har dom med sig den hela livet. 

Vill vi ge dom den bästa starten i livet så ska vi väl ge dom de bästa vanorna. Naturen finns runt omkring oss och vi kan inte ursäkta oss med något när det gäller att skapa naturvanan. För barn är skogsdungen en storskog och ängen en plats för upplevelser. 

Våga vara som snigeln och varva ner. Vi behöver inte göra så mycket som vi tror, för naturen ger barnen och oss vuxna allt. Här finns platser för inlärning som passar för stora och små. Här finns platser som ger utmaningar för att vi ska utvecklas på bästa sätt.

LÅT SNIGELN BESTÄMMA FARTEN!