Föredrag

foredrag_top.jpg

Utomhus - för kroppen och knoppen 

Rörelse är viktigt hela livet, men de tidiga åren är den period i livet som vi lägger grunden för barnens hälsa, intellekt och mycket annat. När du rör dig så stimuleras hjärnan och du får bättre förutsättningar att lära och utvecklas.

Det här är en föreläsning för er som har verksamhet för barn mellan 1-12 år. Målet med föreläsningen är att inspirera dig och dina medarbetare till att använda naturen och utevistelsen på ett mer medvetet sätt. På ett sätt som ger alla barn en bra start i livet.

Vad säger forskningen och läroplanen, kan vi till och med förstärka vår pedagogiska verksamhet genom en mer genomtänkt utevistelse?

Utikuligt vill visa på fördelarna med att använda naturen och utevistelsen på ett enkelt och roligt sätt. 

Med en genomtänkt utevistelse når vi enklare upp till läroplanens mål.

Frågor som vi diskuterar är bland annat

 • Varför
  Varför ska vi vara ute och hur gör vi det roligt och stimulerande samtidigt?
 • Forskning
  Vad säger forskningen om utevistelsen och utemiljön och vad kan vi lära av den?
 • Undervisning 
      Förskolans kommande läroplan betonar undervisning i vår verksamhet - Hur gör vi och vad är det?
 • Konkurrens
Vad erbjuder naturen som vi inte kan få inne och hur kombinerar vi dessa miljöer?
 • Vanan
  Barn som får vara ute i naturen blir miljömedvetna vuxna med naturkänsla och vill vara ute.
 • Enkelt
     Vi vuxna vill ofta krångla till det istället för att ta vara på det enkla som naturen har att erbjuda!
 • Roligt
  Barn som har roligt mår bra och lär bra!
 • Förhållningssätt!
Hur är vi som pedagoger när vi vistas ute med barnen?   


Ordinarie Pris: 

Från 6000 kr ex moms och omkostnader. Beroende på antal deltagare

Tid 1,5 timme
Kväll eller dag - Jag kommer till er

Just nu kan ni beställa er föreläsning till ett bra pris om ni bokar in den under månaderna Oktober till Mars.

Kostnaden är för 1-3 timmar:
  4-10 personer        5 000 kr ex moms och resa (+ev boende) 
11-40 personer      10 000 kr ex moms och resa (+ev boende) 
                   
Är ni fler eller har andra frågor så hör av er så formar vi eran dag tillsammans
 
Kvällsföreläsning 15/1 till 15/3
           1 timma hos er
Undervisning utomhus:
 • Undervisning utomhus - Hur gör vi det?
 • Varför ska vi vara utomhus med barnen?
 • Hur anpassar vi vår utemiljö?
NU endast 4000 kr ex moms och resa!

Föreläsningen bygger på egen och andras forskning samt 25 års erfarenhet!


Mål med utevistelsen - Workshop

Det här är den naturliga fortsättningen på föreläsningen där vi genom en workshop startar en process som fokuserar på vilka möjligheter utevistelsen kan ge våra barn och hur vi kan höja statusen för att vara ute och "leka". Tillsammans med "Utevistelsen som verktyg" ger den här workshopen en bra grund för att på ett målmedvetet sätt jobba med utevistelsen.

 • Hur jobbar vi med målbeskrivning av utevistelsen och hur tar vi med utevistelsen i våra mål.
 • Varför ska vi skriva ner våra mål med utevistelsen?
 • Vad säger läroplanen om att använda oss av inne och utemiljön.
 • Praktisk workshop för att starta ert målarbete med hjälp av målahäftet och några arbetsmetoder för att bli överens.

Pris: 

Från 8000 kr ex moms och omkostnader.

3-4 timmar 

(Föreläsning, Workshop och arbetshäfte ingår)

Har du läst om Konsultveckan?