Tjänster

tjenester.jpg


Utevistelse gör barn medvetna om att man mår bra utomhus och de får känna att rörelse är något positivt. Det har visat sig, att ju tidigare vi skapar en vana att vara ute, desto bättre blir förutsättningarna för en god hälsa och ett livslångt lärande.

Utomhuspedagogik tar tillvara på barns nyfikenhet och skapar ett intresse för att lära med hela kroppen.

Utomhuspedagogiskt arbetssätt utgår ifrån en upplevelse som tas in med alla sinnen och förstärks genom delaktiga pedagoger och ett frågebaserat arbetssätt. Uterummet ger en större förtrogenhetskunskap genom att man förstärker det platsrelaterade lärandet och använder sig av alla sinnen.

Genom att ha roligt ute tillsammans så utvecklas man och lär sig. Utevistelsen är grunden och att tillsammans uppleva med alla sinnena är verktyget. Vi lär oss allt genom våra sinnen. Utikuligt vill fylla på era idéer och koppla utevistelsen till era mål.

Ute blir undervisning ett naturligt begrepp men hur gör vi?

Ni kanske har jobbat ihop en längre tid eller är ett helt nytt gäng. Oavsett hur länge ni jobbat ihop så behöver man skapa gemensamma upplevelser för att göra ett bra jobb och sträva åt samma håll. Utikuligt svetsar samman er som team och ger er mängder av inspiration genom olika former av fortbildning. 

Utikuligt erbjuder föreläsningar och temadagar men även en webbtjänst som gör att du alltid har möjlighet att få inspiration. Läs mer om vad Utikuligt erbjuder och hör gärna av dig för mer information.

För er som vill ta ett större krafttag så finns Konsultveckan som innebär att jag även går in och analyserar ert arbete med barnen och hur ni förhåller er som pedagoger. Jag tittar bland annat på ledarskap och gruppens sociala struktur. Läs gärna mer här och hör av er för ert upplägg.