Produkter

Uppdragskort™

Uppdragskort™

Uppdragskorten består av 50 olika teman som är indelade i 8 grupper: Uppdragskorten är fyllda med fakta, uppdrag, lekar, ramsor/sånger och dom är indelade i följande huvudgrupper: SINNENA, SAMSPEL I NATUREN, INSEKTER, DÄGGDJUR, ANDRA DJUR, VÄXTER, ELEMENTEN, FORM och FÄRG. Uppdragen passar till barn inom förskolan och skolan (2 - 12 år). Korten som är i miljövänligt plastpapper tar du med dig ut och ger dig och dina barn en rolig och inspirerande inlärningsstund i naturen. Låt kortet vara er planering eller en grund att gå vidare med.Pris: 995 SEK ex. moms och frakt.

Topp
Utikuligt™

Utikuligt™

Utikuligt är en mycket inspirerande och färgstark bok för dig som är pedagog, barnledare och/eller förälder. Boken är indelad i olika växt- och insekts/djur kapitel. Varje kapitel inleds med en världsomfattande fakta om t.ex. myran. Hur många arter som finns i världen som sedan bryts ner till vårt svenska perspektiv.

Varje kapitel har också mindmapping runt det aktuella ämnet, vilket ger möjlighet till många intressanta samtal med barnen. Läsaren ges också möjlighet till egna anteckningar i anslutning till varje kapitel.

"Anders har lyckats fånga naturens kretslopp ur ett mycket pedagogiskt och mångsidigt perspektiv med både bilder, illustrationer och intressant fakta". Karin Cervenka, Friluftsfrämjandet.

Pris: 265 SEK ex. moms och frakt.

Topp
Kännskapsduken™

Kännskapsduken™

Kännskapsduken är en produkt från UTIKULIGT som gör det roligare och mer lustfyllt för barnen att lära sig om hur allt hänger ihop i naturen. På ena sidan av duken finns kretsloppsduken och på den andra sidan finns mindmapsduken.
Låt duken vara underlag för diskussioner och fyll den med fynd från naturen eller skriv/rita på lappar. Lär er om olika arter utifrån frågorna Vad? Var? När? Hur? Varför? och Vem? Och förstärk kunskaperna med lekar/sånger och aktiviteter och låt kunskapen övergå till KÄNNSKAP!

Komplettera med Spontanboken i pdf-format som är full med fakta och frågor med svar för endast 1 kr!

Pris: 550 SEK exkl. moms och frakt

Topp
Utevistelsens mål - arbetshäfte!

Utevistelsens mål - arbetshäfte!

Den här boken riktar sig till förskolan och är en teoretisk fortsättning på min förra bok UTIKULIGT med inriktning mot MÅL! Bokens syfte är att visa på hur lätt man når upp till målen samtidigt som den också är ett arbetshäfte med mallar för att hjälpa er att formulera hur ni ska nå upp till målen. Den tar upp en hel del forskning som visar på varför man ska vara ute och exempel på vad man kan göra för att stimulera barnens utveckling och inlärning. Boken är riktat till förskolan och det är därför förskolans läroplan som utgör grunden för de mallar som finns i slutet av boken. UTEVISTELSENS MÅL.pdf

                                      

Pris: 75 kr/st exkl. moms och frakt, fler än 10 st. 50 kr/st exkl. moms och frakt

Topp
Pedagogiska paketet


IMG_2959.jpg
Tjäna 240 kr när ni köper ett komplett paket av mina pedagogiska produkter. Paketet innehåller Boken Utikuligt, Min nya bok Utomhuspedagogik-Utveckling och lärande i naturen, Utevistelsens mål, Uppdragskort och Kännskapsduken. Med andra ord så finns det både tips och idéer, praktiska uppgifter och Målhäftet där ni får forskning och möjlighet att skriva era mål med utevistelsen utifrån Förskolans läroplan. Utöver detta så får ni också min pdf.bok Spontanboken som en liten bonus.
Var för sig kostar produkterna totalt 2270 kr.ex moms och frakt men paketet kostar 1995 kr ex moms och frakt. 

Pris: 1995 kr ex moms och frakt.

Topp
Kretsloppspaket


IMG_4028.jpg
Kretsloppspaketet gör det möjligt för dig att använda kännskapsduken på ett mer effektivt sätt. Med hjälp av uppdragskorten får du svaren på 50 olika teman där du också har uppdrag, lekar och sång och ramsor. Ett komplett "temapaket" som gör din planering enklare och arbetet med kretsloppet i naturen mer naturligt. 
Kännskapsduken gör kretsloppet enkelt och frågorna som leder till kunskap får ett mervärde där även de små kan vara med.(läs mer om respektive produkter på produktsidan)


Pris: 1395 kr ex moms och frakt

Topp
Spontanboken


Skärmavbild 2016-12-07 kl. 17.24.20.pngSpontanboken innehåller enkel fakta med 6 frågor som gör det spännande att fundera med barnen. Svaren finns men mest som stöd för pedagogen. 

Spontanboken är tänkt att vara en hjälp till Kännskapsduken och bygger därför på samma frågor:
Vad? Var? När? Hur? Varför? Vem?
Boken innehåller 61 teman som är indelade under rubrikerna: 
Blommor och gröna växter, Kryp och Insekter, Däggdjur, Fåglar,Grod- och Kräldjur och fisk plus teman som inte ingår i direkta kretslopp.

För att göra det enkelt för dig så är det här inte en fysisk bok utan en bok i Pdf. format som du får skickad till dig per mail. Du kan alltså ha den med dig på paddan eller i telefonen  och ta fram den när du behöver den.

Pris: 95 kr. ex moms (med kännskapsduk 1 kr ex moms)

Topp

Uppdragskort™

Pris: 995 SEK ex. moms och frakt.

Utikuligt™

Pris: 265 SEK ex. moms och frakt.

Kännskapsduken™

Pris: 550 SEK exkl. moms och frakt

Utevistelsens mål - arbetshäfte!

Pris: 75 kr/st exkl. moms och frakt, fler än 10 st. 50 kr/st exkl. moms och frakt

Pedagogiska paketet

Pris: 1995 kr ex moms och frakt.

Kretsloppspaket

Pris: 1395 kr ex moms och frakt

Spontanboken

Pris: 95 kr. ex moms (med kännskapsduk 1 kr ex moms)