Om Utikuligt

HEJ!

Min svåger i Norge, Arthur Taubo, och jag började med att utveckla konceptet Utikuligt™ 2002, som på ett enkelt och inspirerande sätt vill stimulera er till att utveckla utevistelsen. 

Jag heter Anders Ohlsson och har jobbat som förskollärare sedan 1986. Jag har jobbat både inom skola, fritids och förskola. Mitt intresse för friluftsliv har alltid funnits och tankarna på utomhuspedagogik har med åren blivit helt självklara. Jag har jobbat 12 år inom I Ur och Skur på en förskola och även med kvalitetssäkring och utbildning inom I Ur och Skur och Friluftsfrämjandet. Jag har under ett antal år jobbat som rektor och föreståndare inom Örebro kommun. Jag vill inte släppa taget om "verkligheten" och försöker vistas på min gamla förskola då och då. 

UTIKULIGT är ett resultat av en dröm jag har förverkligat. En dröm om att få förmedla mina erfarenheter och den pedagogik som jag tror på och har jobbat med. Jag vill ge dig verktyg för hur du ska få barn som inte vill gå ut till att inte vilja gå in. Mitt mål är att skapa Glada Barn och att fler förskolor och skolor ska använda sig av utevistelsen till att stimulera barnens inlärning och utveckling. UTIKULIGT vill visa på möjligheterna man får genom att använda sig av naturen till att nå läroplanernas mål. 

Utomhuspedagogik är för mig liktydigt med en stor social trygghet och en bra grund för barnens utveckling och inlärning. 
 
UTIKULIGT håller föredrag och temadagar som ger er den grund ni behöver för att utveckla er utomhusbaserade verksamhet. UTIKULIGT gör pedagogiskt material med grundtanken att det ska vara enkelt att använda och att det ska bli roligare, mer inspirerande och mysigare ute, material med kvalité och tanke.
 
UTIKULIGT försöker också att ge föräldrar motivation till att gå ut med sina barn. Vad ska man som förälder göra när barnen helst vill vara inne och vi själva är trötta efter en tuff vecka på jobbet? Jag tror att människan har en inneboende vilja att välja det som kräver minst av oss. Finns det en chans så tar vi den. Regnar det ute, så stannar vi inne. Säger barnen nej, ger vi efter när vi är trötta och inte orkar tjata. UTIKULIGT vill visa på vinsterna med att vara ute när det gäller bl.a. hälsan, motoriken och övrig utveckling men framförallt den sociala trygghet det skapar att umgås i en miljö där inga måsten finns.
 
UT OCH MÅ
/Anders Ohlsson
UTIKULIGT
anderfilippa3.jpg