Om Utikuligt

HEJ!

2002 satt jag med mi svåger i Norge, Arthur Taubo, och började med att utveckla konceptet Utikuligt™,  som på ett enkelt och inspirerande sätt vill stimulera pedagoger i förskolan, fritidshem och skolan till att utveckla utevistelsen. 

Jag heter Anders Ohlsson och har jobbat som förskollärare sedan 1986 och har jobbat både inom skola, fritids och förskola. Mitt intresse för friluftsliv har alltid funnits och tankarna på utomhuspedagogik har med åren blivit helt självklara. Jag har jobbat 12 år inom I Ur och Skur på en förskola och även med kvalitetssäkring och utbildning inom I Ur och Skur och Friluftsfrämjandet. Jag har under ett antal år jobbat som rektor och föreståndare inom Örebro kommun. Förutom förskollärare så är jag utbildad utomhuspedagog och har även en hel del ledarskap i min portfölj. Just nu studerar jag på masternivå i utbildningsvetenskap med fokus på pedagogiskt arbete och yngre barns lärande. 

Utikuligt har funnits i 15 år nu och mitt mål är att alltid ha koll på hur verkligheten ser ut för att kunna tillföra så mycket som möjligt till mina kunder/pedagogerna. Det innebär att jag kan förmedla mitt budskap med erfarenhet och nytänk vilket jag gör både genom föreläsning, temadagar och även med fokus på arbetslagsutveckling och ledarskap.

UTIKULIGT är ett resultat av en dröm jag har förverkligat. En dröm om att få förmedla mina erfarenheter och den pedagogik som jag tror på och har jobbat med. Jag ger verktyg för att du ska få barn att utvecklas och lära sig så mycket de kan utifrån sina förutsättningar. Mitt mål är att tillsammans med er skapa Glada Barn och att fler förskolor, fritidshem och skolor ska använda sig av utevistelsen till att stimulera barnens inlärning och utveckling. UTIKULIGT vill visa på möjligheterna man får genom att använda sig av naturen till att nå läroplanernas mål och skapa en god folkhälsa. Utomhuspedagogik är för mig liktydigt med en stor social trygghet som ger en bra grund för barnens utveckling och en god start för ett livslångt lärande. 
 
En fortbildning med UTIKULIGT genom föredrag och/eller temadagar ger er den grund ni behöver för att utveckla er utomhusbaserade verksamhet. UTIKULIGT gör pedagogiskt material  och böcker med grundtanken att det ska vara enkelt att använda och att det ska bli roligare, mer inspirerande och mysigare ute, material med kvalité och tanke.
 
UTIKULIGT försöker även ge föräldrar motivation till att gå ut med sina barn. Vad ska man som förälder göra när barnen helst vill vara inne och vi själva är trötta efter en tuff vecka på jobbet? UTIKULIGT vill visa på vinsterna med att vara ute när det gäller bl.a. hälsan, motoriken och övrig utveckling men framförallt den sociala trygghet det skapar att umgås i en miljö där inga måsten finns. Börja skapa en vana redan från början så blir kontakten med tonåringen bättre är mitt budskap.

 
UT OCH MÅ
Anders Ohlsson
UTIKULIGT
IMG_3112.jpg