littaratur


Äntligen kan jag erbjuda en ny bok men den här gången är det med hjälp av Gothia Fortbildning.

Boken är en fortsättning på mina förra böcker och på det jag gör på mina fortbildningar.
Hela tiden kommer nya idéer med hjälp av er som jag träffar på föreläsningar och Temadagar.

Utomhuspedagogik - Utveckling och lärande i naturen hade som arbetsnamn "Ute hela året" Upplägget i boken är först en teoridel sedan praktiskt med ingång via  årstiderna och sinnena. Härtill finns mängder av handfasta tips och upplägg på vad man kan göra året om. som avslutning finns ett kapitel med dokumentation och hur vi kan göra det på ett bra sätt utomhus. Givetvis grundar sig boken i förskolans läroplan.

Ni beställer boken härLekar, sånger och ramsor

Thumbnail image for Thumbnail image for Skärmavbild 2018-10-21 kl. 19.20.35.png
Då är jag äntligen klar med en samling av Lekar, sånger och ramsor. Tanken har funnits länge att skapa en pdf-bok som du alltid kan ha till hands när du är ute med barnen. I din mobil, padda och hemma på datorn kan du ha den för planering eller direkt vägledning och inspiration.

Det är 50 lekar, 20 sånger och 30 ramsor som tillsammans gör utevistelsen riktigt kul. Lekarna passar för alla och sångerna samt ramsorna kanske något mer till de mindre men många fungerar även för de äldre. Ålder 1-12 år.Lärandets Grogrund

larandetsgrogrund.jpgAv Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson
Förlag: Studentlitteratur

Som underrubrik på denna bok står det "Perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan".
Det här är ingen ny bok men kom ut som en 2:a upplaga 2006 och när man som utomhuspedagog läser den blir man väldigt glad.

Boken tar upp bl.a. om hur barn lär och hur vi ska förhålla oss till Lpfö98 på ett bra sätt. Vikten av leken i barns utveckling och att man ger barnen variation i sin vardag genom att växla mellan miljöer och inlärningssituationer. Boken ger många exempel utifrån utevistelsen och framhåller också vikten av att inte ge barnen massa svar utan att de får möjlighet att ställa sina egna frågor.
Det här är en bok jag kan rekommendera både för egen läsning men givetvis för hela ert arbetslag att utvecklas med om ni inte redan har gjort det.

Köpa boken?