lekar

Konsultvecka - analys och verktyg i vardagen

Thumbnail image for DSCF0042.JPG

Få hjälp att utveckla er förskola 

 • Är ni en förskola som vill lite mer?
 • Känner ni att ni har potentialen men inte riktigt når ända fram dit ni vill?
 • Ni vill mer med er utemiljö, men vad?
 • Vill ni satsa på er utevistelse som en viktig del i att nå era mål?

 

Utikuligt vill hjälpa er.

Utikuligt vill belysa vikten av utevistelsen och att man på ett optimalt sätt använder sig av gruppens förutsättningar och utemiljön för att nå upp till läroplanens mål.

Genom att analysera ert arbetslag ger Utikuligt er förutsättningar att utveckla hela er förskoleverksamhet. Vi tittar givetvis på er utemiljö, hur den ser ut och hur ni använder den. Ni kommer med era tankar och jag med mina för att vi ska nå dit ni vill med den.

Genom observationer, analys, föreläsning och praktisk temakväll/dag tas en plan fram på hur ni kan utveckla både ert arbetssätt och utemiljön.

Jag kommer till er under 5 dagar då jag observerar, analyserar, intervjuar, föreläser och ger praktiska tips om vad ni kan göra och utveckla. Vill ni så sprider vi ut veckan under en längre period.

 

Vi tittar på:

 • Förhållningssätt
 • Gruppdynamik
 • Innehåll
 • Utemiljö

 

Förhållningssätt

 • Hur är pedagogerna i sitt möte med barnen?
 • Hur är pedagogerna i sitt möte med varandra?
 • Hur är pedagogerna i sitt möte med föräldrarna?

 

Innehåll

 • Hur planeras verksamheten?
 • Hur relaterar man till läroplanen?
 • Vad gör man ute/inne?

 

Utemiljö

 • Genomlysning av utemiljön och hur den används idag och förslag på förbättringar.

 

Syfte:      

 • Ge en helhetsbild av nuläget.      
 • Utveckla utevistelsen betydelse i måluppfyllelsen 
 •  Utveckla gårdens potential.

 

Mål:      

 • All personal ska se möjligheterna med utevistelsen.      
 • Att utevistelsen ska få betydelse för att nå upp till läroplanen.      
 • Att ge verksamheten ett lyft.

 

Metod:      

 • Frågeformulär      
 • Observationer      
 • Samtal/intervjuer      
 • Föreläsning      
 • Praktisk temakväll/dag

  

Förberedelse      

 • All personal får ett frågeformulär om nuläget i barngruppen och i arbetslaget. Svaren ska skickas in 7 dagar innan konsultveckan.      
 • Verksamhetsplan ska skickas in senast 14 dagar innan konsultveckan.      

  

Återrapportering.   

 •       Senast 14 dagar efter konsultveckan återrapporteras resultat av analysen.      
 •        Skriftlig rapport plus muntlig genomgång om så önskas.
 •        Ev. ytterligare stöttning.     
Möjligt för förskolor med 1 - 4 avdelningar, 
större enheter tas för längre tid. 
(Pris från 25 000 kr ex moms)

För pris och ytterligare information så ring 070-454 08 82 eller maila: anders.ohlsson@utikuligt.se

Satsa på Utevistelsen under hela året

Thumbnail image for utbildning året runt.jpg

http://www.utikuligt.se/tjenester/utbildningspaket.html


 Barn lär och utvecklas bättre utomhus samtidigt som de mår bättre. Koncentrationsförmågan och stresståligheten blir bättre och konflikterna blir färre utomhus. Vill ni också att era barn ska få den här starten i livet?

Utikuligt erbjuder nu utbildningspaket som ni kan sprida ut efter önskemål under året.

Tanken är att ge all personal hos er en teoretisk bakgrund och fylla på med praktiska aktiviteter som stimulerar barnens inlärning och utveckling. Att koppla utevistelsen till läroplanens mål blir en självklarhet då man ser hur enkelt det kan vara.

Det finns tre olika utbildningspaket men alla ger er 20% på priset

Nu är vi igång! - Är ni med?

Thumbnail image for IMG_1636.JPG
Då har det mesta av sommaren gått och hösten närmar sig med stormsteg. Utikuligt har haft sina första Temadagar och ni har börjat förse er med de produkter som jag har. KUL!

Att få komma ut och träffa er som jobbar med det viktigaste vi har är det som ger mig väldigt mycket.Därför är det min ambition att hinna med att vara ute hos er så mycket jag kan och hinner. 

Att med hjälp av sina sinnen få lära och utvecklas är något som jag lägger stor tyngdpunkt på när jag har mina temadagar. En annan viktig del är att få upp ögonen för vad vi egentligen gör och uppnår när vi är ute med barnen. Ta er tid att analysera vilka "skolämnen" ni haft efter er utevistelse och vilka läroplansmål ni nått upp till. Ofta efter vår utevistelse så har man nått upp till mycket mer än man tror. Utevistelsen är inlärning och utveckling och inte "bara varit ute" som det sägs ibland!

Jag vill ge er min hjälp genom material utbildning och genom att alltid finnas i er smartphone eller ipad via Utikuligt365.

HELA KROPPEN BEHÖVS

Ögon kan se och öron kan höra.
Men händer vet bäst hur det känns att röra. Huden vet bäst när någon är nära. Hela kroppen behövs för att lära.

Hjärnan kan tänka och kanske förstå. Men benen vet bäst hur det är att gå. Ryggen vet bäst hur det känns att bära. Hela kroppen behövs för att lära.

Om vi ska lära oss nåt om vår jord. Så räcker det inte med bara ord. Vi måste komma den nära. Hela kroppen behövs för att lära.

(författare okänd)


Träffas vi efter semestern?

Jag hoppas alla riktigt njuter av sommaren och ser till att ladda batterierna. När semestern är slut sätter er verksamhet igång igen och då är frågan: Vad ska ni göra för att få en bättre och mer innehållsrik utevistelse?

Utikuligt vill inspirera genom en Temadag på den plats där ni är med barnen för hela ert arbetslag. Det innebär att ni direkt kan se vilka möjligheter ni har och vad ni kan utveckla. Alla i arbetslaget får samma upplevelse vilket innebär att ni dagen efter bara kan utveckla vidare det ni vill!
Hör av er eller gå in på tjänster och läs mer.
IMG_1835.JPG

Inspiration av temadag eller föreläsning

IMG_0827.JPG
Nu börjar en tid när vi alla vill att sommaren ska fortsätta och en tid då man vill vara ute så mycket man kan. Ibland kommer tanken upp att vi inte hinner vara ute för då kan vi inte göra det vi måste i förskolan och skolan.

Jag vill visa på att det är tvärtom. Vi "hinner" nå upp till de mål vi har mycket bättre när vi är ute än när vi är inne och samtidigt mår vi alla bättre.

Genom en temadag eller föreläsning inspireras ni till att använda er av utevistelsen för att nå upp till de måldokument som styr er. Gå in på tjänster och läs mer eller kontakta mig direkt för  er bokning av temadag eller föreläsning.

Innehållet är bland annat: sinnena, lekar, naturteman, kretslopp, ämnesbana, mattematik ute m.m.

Springskorna på!

DSCF0004.JPG
Finns det något härligare än att se barnen få på sig lite lättare kläder och sätta på sig sina "snabba" skor! Dom kommer på morgonen och ropar glatt; titta vad snabbt jag kan springa!

Längdhoppsstafett är en övning där man är i lag och hoppar jämfota så långt man kan tillsammans.

Stående längdhoppsstaffett

Dela upp deltagarna i två eller fler lag. Ställ upp lagen bredvid varandra på en startlinje. Nu ska den första hoppa jämfota så långt den kan och nästa ska sedan hoppa därifrån den första landat. Det här fortsätter tills hela laget har hoppat och sedan jämför man med de andra lagen hur långt man har kommit.

Om vintern på Utikuligt365

DSCF0037.JPG
Jag kommer under vintern att skriva om vad man kan göra på vintern i Utikuligt365. En del nya aktiviteter och en del gamla men som tål att upprepas. Här följer några idéer som kanske kan sätta igång tankar hos er:
 • Lucia ute
 • Tomtekalas ute
 • Igloo
 • Såga i snö
 • Ljuslykta
 • Måla på snö
 • Islyktor
 • Isprydnader till utegranen/annan plats
 • Isblock gjutna i mjölkkartonger att bygga med, färgade och klara.
 • Titta på snöflingor i lupp (fånga på kall ugnsplåt)
 • Lekar i snöhjul
 • Smält is med salt
 • Snöskulpturer/gubbar/djur/barngruppen
 • Skidor
 • Skridskor
 • Pulka
 • Bygg snösoffa för härliga "mellis"
 • Djuren på vintern
 • Växter på vintern
 • Under isen (Vad händer med fiskarna i sjön?)
Det här och mycket mer tänkte jag skriva om i vinter på Uitkuligt365 så häng med!

Betydelsen av Utevistelse och fri lek

DSCF0023.JPG
jag tittade på Kunskapskanalen om barns fria lek i England och Nordamerika. Jag tittade men förstod inte att det kunde vara så illa. Bland annat fick man följa en familj som började med ishockeyträning på måndag morgonen och sedan fortsatte det med aktiviteter hela veckan. Läxorna gjordes i bilen mellan aktiviteterna. Man intervjuade 6-åringar som gick i terapi för stress. Barnen berättade att de i princip aldrig var lediga. Hade man någon ledig dag så var det max en i veckan. De berättade att de saknade att få leka och vila.

Vad gör vi med våra barn egentligen? 
Föräldrarnas motivation var att de ville barnen skulle få möjlighet att hitta sin talang och få ut så mycket av sin barndom som möjligt. 

5% av alla barn har talang för någon idrott och ändå är det det som majoriteten av barnen ska drillas i. Man visade från matcher där barnen helt styrdes av ledarna och aldrig vågade ta något eget initiativ. 
Ett av lagen gav man möjlighet att gå ut och spela basket utan vuxnas inblandning. Resultatet blev att många av de som hade en låg profil när de styrdes av vuxna nu vaknade till liv och vågade ta initiativ. Pressen släppte från föräldrar, tränare och fans.

Man fick också följa en familj med två flickor i den lägre skolålder som föräldrarna hade full koll på. Flickorna hade Gps med sig var de än gick och på det sättet kunde föräldrarna följa barnens rörelser hela dagen. Varannan minut kom en uppdatering på flickornas position och när de passerade någon gräns kom det ett sms till föräldrarnas mobiltelefon. Allt bottnade i en rädsla att det skulle hända barnen något för världen är ju så farlig. De fick aldrig leka själva ute vilket gjorde att utevistelsen var minimal eftersom föräldrarna hade mycket att göra. 

Om vi konstaterar det forskningen vet idag:
 • Barn som är ute mycket i en bra miljö utvecklas snabbare i allt
 • Barn som är ute mycket får bättre koncentrationsförmåga.
 • Barn som är ute mycket klarar stress bättre och är mindre stressade.
 • Barn som är ute mycket är friskare.
 • Barn som är ute mycket lär bättre.
 • Barn som är ute mycket får bättre empati.
 • Fri lek ger oss social kompetens.
 • Fri lek stimulerar fantasin.
 • Fri lek stimulerar kreativiteten.
Behöver ni motivera för någon varför man ska vara ute och varför fri lek är så viktig.
Här har ni en grund för hur det är.

Lycka till och glöm inte bort leken utomhus.

Blindhund

IMG_0005.JPG

En person får en bindel för ögonen. Person nummer två ska sedan leda den "blinde" till någon plats i närheten där den "blinde" får känna sig omkring.
När den "blinde" har känt färdigt leds denne tillbaka till utgångspunkten.
Den "blinde" blir nu av med bindeln och ska försöka visa var han varit.
Därefter byter man roll.

Fästingleken

fasting080702-1.jpg
bilden är hämtad från http://www.fotoakuten.se

Det här är en lek från mitt nya naturtema på Utikuligt 365. Vill du läsa hela det logga in och registrera dig som abonnent.

Alla får varsin lapp som man inte tittar på. På en eller fler lappar har man skrivit ett F vilket betyder att man är en fästing. Nu ska alla byta lappar med varandra så många gånger man hinner. Ingen tittar på lapparna. 

När lekledaren bestämmer (alternativt 3 byten) att nu är bytet slut tittar man på sin lapp. Dom med F på lappen ska nu försöka fånga så många som möjligt på en minut. Räkna hur många som blev tagna och börja om igen. Gör en slutsummering av vilka fästingar som fångade flest.

(Den här leken passar från 5 år med lite träning)