Pedagogens förhållningssätt till barnen på gården

Under min masterstudie så har jag gjort flera studier om utevistelsen och dess betydelse och hur man som pedagog kan förstärka utomhuspedagogik som metod. Den här studien tar upp hur man som pedagog agerar när man är ute med baren.

0 Websider som länker til inläggen (Trackbacks)