Är din förskola med och skapar folkhälsa för livslångt lärande?

IMG_3129.jpg

Idag är Sverige nästan världsledande på stillasittande barn och ungdomar och en stor fråga är hur vi kan avhjälpa det och vad förskolan kan lägga för grund för en bättre folkhälsa? 

Utevistelse gör barn medvetna om att man mår bra utomhus och de får känna att rörelse är något positivt. Det har visat sig, att ju tidigare vi skapar en vana att vara ute, desto bättre blir förutsättningarna för en god hälsa och ett livslångt lärande.

Utomhuspedagogik tar tillvara på barns nyfikenhet och skapar ett intresse för att lära med hela kroppen.

Utomhuspedagogiskt arbetssätt utgår ifrån en upplevelse som tas in med alla sinnen och förstärks genom delaktiga pedagoger och ett frågebaserat arbetssätt. Uterummet ger en större förtrogenhetskunskap genom att man förstärker det platsrelaterade lärandet och använder sig av alla sinnen.

  • Har din förskola ett genomtänkt mål med sin utevistelse?
  • Är din förskola en del av ett framgångsrikt folkhälsoarbete genom en utevistelse med barnet i fokus?

Nu vill Utikuligt även hjälpa din förskola, genom att inspirera och lägga en god grund för att lyckas med att få en mer genomtänkt, inspirerande och lustfylld utevistelse, och ge alla barn en bra start i livet och en god grund för ett livslångt lärande.

Genom föreläsning och att praktiskt få prova på ute i förskolans egen utemiljö stärker vi tillsammans din förskolas förutsättningar för att använda utevistelsen mer i ett inlärnings- och utvecklingssyfte, samtidigt som allt enkelt kopplas till läroplanen. Samtidigt förstärks arbetslaget mot ett gemensamt mål.

Utikuligt erbjuder er allt från en föreläsning till en mer övergripande fortbildning med föreläsning och praktiska dagar ute. Om ni vill satsa lite mer på utveckling och göra en genomlysning av arbetslaget, med roller och bemötande, erbjuds en djupare analys som vi tillsammans lägger upp. Jag kallar det för en konsultvecka där vi tillsammans planerar insatsen i ert tempo för barnens och pedagogernas framtid. 

 

Bli en del av folkhälsan och en skapa hållbarhet för det livslånga lärandet

Hör av er så lägger vi upp er fortbildning för 2018


För att läsa mer gå in på:

Utbildningspaket

eller 

Konsultvecka


0 Websider som länker til inläggen (Trackbacks)