Satsa på Utevistelsen under hela året

Thumbnail image for utbildning året runt.jpg

http://www.utikuligt.se/tjenester/utbildningspaket.html


 Barn lär och utvecklas bättre utomhus samtidigt som de mår bättre. Koncentrationsförmågan och stresståligheten blir bättre och konflikterna blir färre utomhus. Vill ni också att era barn ska få den här starten i livet?

Utikuligt erbjuder nu utbildningspaket som ni kan sprida ut efter önskemål under året.

Tanken är att ge all personal hos er en teoretisk bakgrund och fylla på med praktiska aktiviteter som stimulerar barnens inlärning och utveckling. Att koppla utevistelsen till läroplanens mål blir en självklarhet då man ser hur enkelt det kan vara.

Det finns tre olika utbildningspaket men alla ger er 20% på priset

0 Websider som länker til inläggen (Trackbacks)