Undervisning ute - en temadag full med tips och idéer!

IMG_1636.JPG
Barn i Sverige tillhör de mest stillasittande i hela världen. Det här leder till sämre hälsa och sämre skolresultat. Det leder även till otrygghet och en stökigare social miljö. Redan i förskolan kan vi ändra på detta och vänja barnen med att vistas ute och röra på sig. Tillsammans med rörelse kommer kunskap i och med naturen där undervisning blir en naturlig del.

Vill ni ha en föreläsning för att få belägg för varför man ska vara ute, vad säger forskningen?
Vill ni ha en temadag för att få mängder med tips och idéer om vad man kan göra ute med barnen.
Vill ni ha koll på hur undervisning och utevistelse blir en naturlig del av er verksamhet.

All fortbildning Utikuligt erbjuder utgår från er arbetsgrupp och med era erfarenheter som grund. Genom tid för diskussion och läroplanen som grund får ni utveckla era tankar och lägga en gemensam plattform för ett fortsatt utvecklingsarbete. 
Genom att reflektera över vad ni gör ute idag så skapas förståelse över hur lätt det är att nå upp till läroplanens mål.

En Temadag med utikuligt ger er:
  • Inspiration
  • Idéer
  • Arbetslagsutveckling
  • Glädje
  • Förståelse
  • Verktyg för att nå upp till läroplanen

ENKELT-TILLSAMMANS-ROLIGT-LÄRORIKT

Vill ni göra något mer med er utevistelse?
Vill ni ha mer information om mina utbildningar så läser ni det här!


0 Websider som länker til inläggen (Trackbacks)