December 2016 Archives

Spontanboken

Thumbnail image for Thumbnail image for Skärmavbild 2016-12-07 kl. 17.24.20.png
61 teman med 6 frågor på varje tema:Vad? Var? När? Hur? Varför? Vem?
Frågorna är tänkta att ge stöd för samtal med barnen. Svaren finns men mest som stöd för pedagogen. 

Spontanboken blir ett självklart komplement till Kännskapsduken.

De 61 temana är indelade under rubrikerna: 
Blommor och gröna växter, Kryp och Insekter, Däggdjur, Fåglar,Grod- och Kräldjur och fisk plus teman som inte ingår i direkta kretslopp.

Du laddar ner den som pdf och kan ha den i datorn, mobilen och paddan.

Endast 95 kr!!