Inspiration av temadag eller föreläsning

IMG_0827.JPG
Nu börjar en tid när vi alla vill att sommaren ska fortsätta och en tid då man vill vara ute så mycket man kan. Ibland kommer tanken upp att vi inte hinner vara ute för då kan vi inte göra det vi måste i förskolan och skolan.

Jag vill visa på att det är tvärtom. Vi "hinner" nå upp till de mål vi har mycket bättre när vi är ute än när vi är inne och samtidigt mår vi alla bättre.

Genom en temadag eller föreläsning inspireras ni till att använda er av utevistelsen för att nå upp till de måldokument som styr er. Gå in på tjänster och läs mer eller kontakta mig direkt för  er bokning av temadag eller föreläsning.

Innehållet är bland annat: sinnena, lekar, naturteman, kretslopp, ämnesbana, mattematik ute m.m.

0 Websider som länker til inläggen (Trackbacks)