Utikuligt365 Vol.1

Thumbnail image for bild vol1.png

Äntligen har jag fått till min andra bok och den här gången har jag fyllt den med hur mycket idéer och tips som helst. Min tanke är att den här boken ska få vara det uppslagsverk som inte finns, om vad man hittar på ute med barn. I boken finns något för varje årstid och något som passar åtminstone för åldrarna 2-12 år. Jag skulle nog vilja säga att den passar även alla andra åldrar också men någonstans får man ju sätta gränsen.

Mitt mål är och har varit att skapa Glada Barn och min ambition har varit att den här boken ska kunna hjälpa er att nå det målet med mig. Det krävs som alltid en bra pedagog för att få ut så mycket som möjligt av en situation men i boken har du alla idéer som du förut saknat. Nu blir det ännu lättare att lära ute.

sätta er prägel på aktiviteterna så att de passar er och er barngrupp. 

Ibland skulle man kunna skriva mycket mer om hur man ska göra olika aktiviteter men jag har i stället fokuserat på att ge många idéer där ni kan 


Innehåll är följande:

INLEDNING.......................................................................2

VARFÖR UTE ...................................................................7 

Kvalitet - det är inte "bara" att vara ute................................

Social hållbarhet.................................................................7 

Naturkänsla .......................................................................7 Leken................................................................................8

SKOLÄMNEN UTE ............................................................9 

Teknik ...............................................................................9 

Smält is med salt...............................................................1

Isprydnader .......................................................................10 

Tillverkning av tjära ............................................................11 

Tillverkning av kolpennor.....................................................12 

Teknik ute - Vatten.............................................................12

SKOLÄMNENA på VåREN .................................................13 

Naturen ger er möjligheterna. ...............................................13 

Hemkunskap ......................................................................13 Engelska............................................................................13 

Idrott .................................................................................13 

Slöjd .................................................................................14 

SO ....................................................................................14 Svenska.............................................................................15 

Matematik ......................................................................... 15 

Bild ................................................................................... 15 

NO .................................................................................... 16 

Musik ................................................................................ 16

SKOLÄMNENA på hÖSTEN................................................ 17 

Hemkunskap ...................................................................... 17 

Musik ................................................................................ 17

Idrott ..................................................................................17 

Slöjd ...................................................................................18 

SO .....................................................................................18 Svenska..............................................................................19 Engelska.............................................................................19 

Matematik ...........................................................................19 

Bild .....................................................................................20 

NO ......................................................................................20

SKOLÄMNENA på VINTERN ............................................... 23 

Musik .................................................................................. 23 

SO ...................................................................................... 23 Svenska............................................................................... 23 

Bild ..................................................................................... 24

Matematik ............................................................................24 

Hemkunskap ....................................................................... 25 

NO ......................................................................................25 Engelska............................................................................. 25 

Slöjd ...................................................................................26 

Idrott ...................................................................................26

SKOLÄMNENA MED hjÄLp AV AKTIVITETSKORT...............27 

Engelska med Aktivitetskort..................................................27 

Hemkunskap med aktivitetskort ........................................... 27 

Musik med aktivitetskort...................................................... 28

Idrott med aktivitetskort........................................................28 

Bild med aktivitetskort ........................................................ 28 

Slöjd med aktivitetskort ...................................................... 28 

SO med aktivitetskort..........................................................29 

Svenska med aktivitetskort ................................................ 29 

Matematik med aktivitetskort.............................................. 29 

Naturkunskap med aktivitetskort..........................................30

SINNENA ......................................................................... 31 

Ute med alla sinnen - Lukt ................................................ 31 

Ute med alla sinnen - Syn..................................................32 

Ute med alla sinnen - Hörsel.............................................. 34 

Ute med alla sinnen - Smak...............................................35 

Ute med alla sinnen - Känsel .............................................37

TEMA ..............................................................................39 

Tema Gräshoppa...............................................................39 

Tema Groda......................................................................43 

Tema Bladvass ................................................................47 

Tema Fjälluggla ................................................................49 

Tema Fjällräv....................................................................51 

Tema Fjällämmel ..............................................................53 

Tema Varg .......................................................................55

Tema Järv.........................................................................59 

Tema Gräsand...................................................................61 

Tema Myrlejon...................................................................65 

Tema Brunbjörn.................................................................67 

Tema Fästing....................................................................71

Tema Träd........................................................................75 

Trädbeskrivningar med blad och knoppar ........................... 77 

Tema djurspår...................................................................85

ALLEMANSRÄTTEN ........................................................89 

Allemansrätten - en unik möjlighet att möta naturen. ............89

RECEpT/FRILUFTSTEKNIK ............................................ 90 

Fjälljägarkaka i Reflektorugn.............................................. 90

Kokgrop .......................................................................... 91

UTIKULIGT ERbjUDER ER OCKSå! .................................93 

Temadagar ......................................................................93 

Föreläsningar ...................................................................93 

Pedagogiska produkter .....................................................94 Tältkåtan..........................................................................95

ERbjUDANDE! ................................................................96 

UTIKULIGT365 ................................................................97 

0 Websider som länker til inläggen (Trackbacks)