Kvalitetssäkra utevistelsen

IMG_0933.JPG
Idag ska allt kvalitetssäkras så också utevistelsen. Man kan ju tycka att det inte ska behövas när man har koll på vad alla forskning säger. Men vi lever ju i ett samhälle där man ska ha svart på vitt. 

Vad säger då forskningen?
Enda sedan den första forskningen kom har den bara sagt en enda sak; Barn som vistas ute utvecklas och lär sig bättre. Barn som är ute mycket i en bra miljö blir stresståligare och får bättre koncentrationsförmåga. 

Allt om forskning och utevistelse tas upp i arbetshäftet "Utevistelsens mål". Häftet utgår från forskning och Förskolans nya läroplan. Ert arbetslag kan här tillsammans fundera på och skriva ner utevistelsens mål men också hur ni når upp till Läroplanens mål med hjälp av utevistelsen.

Nu är det inte bara att vara ute, Nu kan ni kvalitetssäkra er utevistelse!

Utevistelsens mål beställer ni här

0 Websider som länker til inläggen (Trackbacks)