Blindhund

IMG_0005.JPG

En person får en bindel för ögonen. Person nummer två ska sedan leda den "blinde" till någon plats i närheten där den "blinde" får känna sig omkring.
När den "blinde" har känt färdigt leds denne tillbaka till utgångspunkten.
Den "blinde" blir nu av med bindeln och ska försöka visa var han varit.
Därefter byter man roll.

0 Websider som länker til inläggen (Trackbacks)