Konsultvecka - analys och verktyg i vardagen

Thumbnail image for DSCF0042.JPG

Få hjälp att utveckla er förskola 

 • Är ni en förskola som vill lite mer?
 • Känner ni att ni har potentialen men inte riktigt når ända fram dit ni vill?
 • Är er utemiljö okej men kan bli bättre?
 • Vill ni satsa på er utevistelse så att ni når era mål enklare?

 

Utikuligt vill hjälpa er.

Utikuligt vill belysa vikten av utevistelsen och att man på ett optimalt sätt använder sig av gruppens förutsättningar och utemiljön för att nå upp till läroplanens mål.

Genom att analysera ert arbetslag och barngrupp ger Utikuligt er förutsättningar att utveckla hela er förskoleverksamhet. Vi tittar givetvis på er utemiljö, hur den ser ut och hur ni använder den. Ni kommer med era tankar och jag med mina för att vi ska nå dit ni vill med den.

Genom observationer, analys, föreläsning och praktisk temakväll/dag tas en plan fram på hur ni kan utveckla både ert arbetssätt och utemiljön.

Jag kommer till er under en vecka då jag observerar, analyserar, föreläser och ger praktiska tips om vad ni kan göra och utveckla. Vill ni så sprider vi ut veckan under en längre period.

 

Vi tittar på:

 • Förhållningssätt
 • Innehåll
 • Utemiljö

 

Förhållningssätt

 • Hur är pedagogerna i sitt möte med barnen?
 • Hur är pedagogerna i sitt möte med varandra?
 • Hur är barnen mot varandra?

 

Innehåll

 • Vad gör man på förskolan?
 • Hur planeras verksamheten?
 • Hur relaterar man till läroplanen?
 • Vad gör man ute/inne?

 

Utemiljö

Utemiljön analyseras utifrån hur den används och förslag på förbättringar ges.

 

Syfte:      

 • Ge en helhetsbild av nuläget.      
 • Utveckla utevistelsen betydelse i måluppfyllelsen 
 •  Utveckla gårdens potential.

 

Mål:      

 • All personal ska se möjligheterna med utevistelsen.      
 • Att utevistelsen ska få betydelse för att nå upp till läroplanen.      
 • Att ge verksamheten ett lyft.

 

Metod:      

 • Frågeformulär      
 • Observationer      
 • Samtal      
 • Föreläsning      
 • Praktisk temakväll/dag

 

Upplägg

 

Förberedelse      

 • All personal får ett frågeformulär om nuläget i barngruppen och i arbetslaget. Svaren ska skickas in 7 dagar innan konsultveckan.      
 • Verksamhetsplan ska skickas in senast 14 dagar innan konsultveckan.      
 • Det inskickade materialet är analyserat och klart när konsultveckan börjar.

 

Konsultveckan

·      Dag 1

 •          Barngruppsobservationer - Klimat.   
 •       Arbetslagsobservationer - Klimat.

·      Dag 2   

 •       Fortsatta observationer - Rollfördelning

·      Dag 3   

 •       Fortsatta observationer - Förhållningssätt

·      Dag 4   

 •       Föreläsning samt en redovisning av observationerna.

·      Dag 5

 •          Genomgång av Utemiljön och dess utvecklingspotential.   
 •       Prakisk temakväll/dag.

(Variation efter önskemål görs)

 

Återrapportering.   

 •       Senast 14 dagar efter konsultveckan återrapporteras resultat av analysen.      
 •        Skriftlig rapport plus muntlig genomgång om så önskas.
 •        Ev. ytterligare stöttning.     
För pris och ytterligare information så ring mig på 070-454 08 82

0 Websider som länker til inläggen (Trackbacks)