October 2009 Archives

Luffarschack

Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for veckans lek.JPG

Gör rutor av pinnar och leta efter kottar, stenar eller varför inte lingon och blåbär. (tre av var sort) Lägg ut varannan och försök att få tre i rad innan den andra. När du lagt ut dina tre får man flytta en av de tre som du lagt i taget. Den som börjar får inte lägga i mitten!

Finn fem fel

Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for veckans lek.JPG

En person gör två naturtavlor som ser likadana ut förutom att fem saker skiljer dom åt. De andra ska försöka att hitta de fem felen! En naturtavla består av en ram och sedan naturmaterial innanför.
Lycka till!

Hur många hopp hoppar grodan?

Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for veckans lek.JPG

En är grodmamma och frågar de andra: Hur många hopp hoppar grodan? De andra (grodorna) kanske svarar fem och får då hoppa fem hopp. Sedan frågar grodmamman igen och de andra grodorna svarar och så vidare.

Vill man ha omväxling kan man byta djur och då kanske det blir ett annat sätt att ta sig fram på till exempel: Älg - älgkliv, myra - myrsteg etc.

KOM ALLA MINA SKOGSBARN

Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for Thumbnail image for veckans lek.JPG

En person ropar - Kom alla mina skogsbarn!
De andra som står en bit därifrån frågar - Hur då?
Då svara den första t.ex.; som en myra, som en elefant, som en älg, som en fjäril, hoppandes etc.
Skogsbarnen går då som en myra eller annat till den som ropar. Gör likadant igen. Efter ett tag kan man byta den som ropar.