June 2009 Archives

Naturvistelse smittar

Thumbnail image for ute tillsammans.jpg
Jag har nyss läst en studie av Mattias Sandberg där han har tittat på hur barn använder sig av sitt närområde i storstäderna. Hans frågeställningar har varit
  1. I vilken utsträckning vistas barn i närnaturen och vad gör de där?
  2. Vilka aspekter, såväl sociala som rumsliga, som främjar respektive hindrar barns vistelse i naturen?
  3. Vilka tankar och känslor frambringar vistelsen i närnaturen?
Han fann bl.a. att naturvistelse i viss mån smittar av sig och att det nog är viktigt med närhet till naturen för att barn ska vistas där. Att vara aktiv på sin fritid med föräldrars stöd innebär också att föräldrarna ser till att barnen vistas ute annan tid. Det barn i första hand använder närnaturen till är kojbygge och som lekplats. Att vistas i naturen gör också att man värnar om att den ska vara orörd och ej exploateras för bebyggelse och vägar.

Att ha föräldrar som stöd för utevistelsen är viktigt men också hur skolan använder naturen. De flesta skolor verkar använda naturen för att "promenera" i eller för lek på raster. Om det nu är så att naturvistelse smittar av sig så skulle jag tycka att skolan mer skulle använda sig av naturen än vad man gör idag. Utomhuspedagogikens betydelse blir mer och mer tydlig och skolor som vill använda sig av utomhuspedagogiken ökar, men det går sakta och ofta blir det en "promenad" genom skogen.  Punktinsatser som friluftsdagar är bra men man kan göra mer. Vi lär genom att göra är de flesta överens om och jag förstår inte varför det ska vara så svårt att ta ut eleverna och ha lektionerna utomhus och använda sig av naturens tydliga språk. Med utomhuspedagogikens förhållningssätt, ständigt närvarande och reflekterande, kan man starta många tankar och vägar till ny kunskap med hjälp av naturen.
Våga prova att ge ansvar till eleverna för deras egna lärande det kan inte mer än misslyckas. Oftast när man ger ansvar tar de ansvar om de kan se vitsen i det de ska göra och samtidigt har roligt. Naturen förknippas oftast med positiva upplevelser och gör den inte det blir det er första uppgift att ge en positiv upplevelse av utevistelsen. Gör något roligt tillsammans så kommer möjligheten till inlärning och utveckling automatiskt!
Utomhuspedagogik = Ge frågor inte svar och använd sinnena för att ta in!