Utevistelse som verktyg


Många idag tycker att det är bra om vi är ute mycket med barnen men få ser möjligheterna att använda utevistelsen som verktyg för att nå upp till Läroplanernas mål.

Min önskan är att det var självklart att först titta på hur vi kan nå målen med hjälp av utevistelsen och därefter titta på hur innevistelsen kan komplettera detta.


Utikuligt vill hjälpa er att komma igång med målarbete
genom föredrag och temadagar.

All forsning visar på att barn lär och mår bättre i naturen. Barns sociala- motoriska-,kreativa-,emotionella- och kognitiva utveckling stimuleras bättre utomhus och på köpet får de också en bättre koncentrationsförmåga och hälsa. Man är bra dum om man inte tar vara på den resurs naturen erbjuder oss.
 
Mål för utevistelsen kan vara:
  • Vi vill genom utevistelse stimulera barnen till att växa
    som individer och som grupp
  • Vi vill att barnen genom utevistelsen ska få möjlighet
    att utvecklas mot läroplanens mål.

HUR?
Utikuligt hjälper er att gå vidare genom föredrag och temadagar.

0 Websider som länker til inläggen (Trackbacks)

2 Kommentarer

Jag håller med dig Anders.
Det krävs en fantastisk miljö inne om man ska lyckas med att skapa det man naturligt får ute: nyfikna och kreativa barn. ( Då menar jag inte hemma på gården. )

Anders Ohlsson Author Profile Page on December 12, 2008 11:38 AM

Grattis Niclas du är den första som kommenterar på UTIKULIGT. Tyvärr så kom inte din kommentar med helt vilket jag tycker är tråkigt. Det kan bero på att du har skrivit den i något annat program och sedan klistrat in den. Det är bäst att skriva direkt här.

Angående din kommentar så är vi ju helt överens men!
Jag tror att vi måste försöka satsa mer på våra gårdar och få de som planerar att inse vilken betydelsen vår miljö har. Det blir mer och mer forskning som talar om för oss hur en bra miljö ska vara t.ex. mycket grönt och kuperat och därtill att man försöker skapa små "uterum" där barnen kan leka ostört.
/Anders