Lärandets Grogrund

larandetsgrogrund.jpgAv Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson
Förlag: Studentlitteratur

Som underrubrik på denna bok står det "Perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan".
Det här är ingen ny bok men kom ut som en 2:a upplaga 2006 och när man som utomhuspedagog läser den blir man väldigt glad.

Boken tar upp bl.a. om hur barn lär och hur vi ska förhålla oss till Lpfö98 på ett bra sätt. Vikten av leken i barns utveckling och att man ger barnen variation i sin vardag genom att växla mellan miljöer och inlärningssituationer. Boken ger många exempel utifrån utevistelsen och framhåller också vikten av att inte ge barnen massa svar utan att de får möjlighet att ställa sina egna frågor.
Det här är en bok jag kan rekommendera både för egen läsning men givetvis för hela ert arbetslag att utvecklas med om ni inte redan har gjort det.

Köpa boken?
0 Websider som länker til inläggen (Trackbacks)