December 2008 Archives

Barn är slöa!

 

Bild 020.jpgVi har så lätt att skylla ifrån oss i alla lägen och inte minst då det gäller hur våra barn är, dom är slöa, dom vill aldrig gå ut och dom ska bara se på tv eller spela dataspel. Den stora frågan är vems fel det är. Vi ser på tv, vi spelar dataspel och vi tycker att det är besvärligt att gå ut när det krävs mer kläder än ett par shorts och linne.

Jag tror att vi kan ändra på mycket genom att leva som vi lär. låt det vara lite besvärligt och jag tror att vi får det mångfalt igen genom respons från våra barn.

MOTIVATION är huvudordet. jag gick på tur med min systers barn i helgen och utan något klagomål tog vi oss 8,5 km med rejäla backar. Den minsta är 7 år och hon kämpade på som den värsta Björn Dählie utan att klaga. Hon var motiverad till att göra det vi gjorde för hon såg att vi njöt och vi hade roligt tillsammans. Givetvis hade vi med oss choklad och fika och tog det i hennes takt, vi hade kul tillsammans!

Ofta tycker vi att barnen ska ut medans vi själva måste göra allt vuxenviktigt inne och vi blir så förvånade när de inte vill ut eller ska in direkt de har kommit ut. GÅ UT och var tillsammans med barnen och motivera dom till att vilja vara ute genom gemensam utevistelse och gemensamma upplevelser.

Hur gör du för att motivera dina barn? är det ett problematt få ut barnen? kom gärna med dina tankar.

/Anders

Nu är vi igång

 Äntligen är vi igång och det är jättespännande att se vad som händer nu. Det vi gör är att försöka rätta till de fel som vi upptäcker och sen ska det här bli ett levande forum för oss som tycker att utomhuspedagogik är det bästa som finns!

Thumbnail image for DSC01952.JPG


Hur gör man?

Låt barnen få berätta om sina upplevelser och
vad de hittat när ni är ute.
Ge möjligheter till samarbetsövningar och mycket fri lek. Använd er av allemansrätten för att stimulera barnens ansvar och solidaritet med naturen. Lär om naturen genom att låta barnen ställa sina egna frågor med stöd av er.


 • Vad?
 • Var?
 • När?
 • Hur?
 • Varför?
 • Vem?

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar?


Att nå läroplanens mål går lekande lätt med utevistelsen
som verktyg.


Att ni som pedagoger ska bli medvetna om alla fördelar och hur enkelt det egentligen är borde vara ert första MÅL! Har ni väl nått upp till det så kan ni ju sedan efter en dag ute ta fram läroplanen för att se vilka mål ni har nått upp till utan att ens ha en planering för det.

Tänk bara vad ni skulle kunna få ut av utevistelsen genom ett mer aktivt tänk.
Utikuligt vill ge er förutsättningar för att utveckla er utevistelse för att använda den till att nå upp till Läroplanernas mål men också till att utmana era gränser för vad man kan göra med barn ute!

Vuxna är det största hindret för barns utveckling

Utevistelse som verktyg


Många idag tycker att det är bra om vi är ute mycket med barnen men få ser möjligheterna att använda utevistelsen som verktyg för att nå upp till Läroplanernas mål.

Min önskan är att det var självklart att först titta på hur vi kan nå målen med hjälp av utevistelsen och därefter titta på hur innevistelsen kan komplettera detta.


Utikuligt vill hjälpa er att komma igång med målarbete
genom föredrag och temadagar.

All forsning visar på att barn lär och mår bättre i naturen. Barns sociala- motoriska-,kreativa-,emotionella- och kognitiva utveckling stimuleras bättre utomhus och på köpet får de också en bättre koncentrationsförmåga och hälsa. Man är bra dum om man inte tar vara på den resurs naturen erbjuder oss.
 
Mål för utevistelsen kan vara:
 • Vi vill genom utevistelse stimulera barnen till att växa
  som individer och som grupp
 • Vi vill att barnen genom utevistelsen ska få möjlighet
  att utvecklas mot läroplanens mål.

HUR?
Utikuligt hjälper er att gå vidare genom föredrag och temadagar.

Kommentarer (2)
Kommentera gärna

Kom alla mina snögubbar


När vintern kommer och det blivit så mycket snö så man kan åka skidor brukar jag föreslå att man leker samma lekar som när det är barmark fast med skidor på fötterna. Nu vet jag att skidor för många inte existerar men då kan lusten att skaffa skidor öka när man ser hur kul de som har skidor har när de leker.


Kom alla mina snögubbar:

Snögumman ropar - kom alla mina snögubbar

Snögubbarna ropar - Vi törs inte

Snögumman ropar - Varför då?

Snögubbarna ropar - För solen

Snugumman ropar - Vad gör solen

Snögubbarna ropar - Smälter oss

Snögumman ropar - kom ändå

Snögubbarna åker nu iväg och försöker ta sig förbi den som är solen fram till snögumman.
Den som blir tagen blir en sol och leken pågår tills alla har blivit solar.
 

Snöflingan


Om man tar ut en ugnsplåt så den blir kall och låter snöflingorna falla på den så kan man ta en lupp för att undersöka hur varje snöflinga ser ut. Om man sedan följer upp med att rita eller klippa snöflingor så kan man göra en snöflingeutställning.

Lärandets Grogrund

larandetsgrogrund.jpgAv Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson
Förlag: Studentlitteratur

Som underrubrik på denna bok står det "Perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan".
Det här är ingen ny bok men kom ut som en 2:a upplaga 2006 och när man som utomhuspedagog läser den blir man väldigt glad.

Boken tar upp bl.a. om hur barn lär och hur vi ska förhålla oss till Lpfö98 på ett bra sätt. Vikten av leken i barns utveckling och att man ger barnen variation i sin vardag genom att växla mellan miljöer och inlärningssituationer. Boken ger många exempel utifrån utevistelsen och framhåller också vikten av att inte ge barnen massa svar utan att de får möjlighet att ställa sina egna frågor.
Det här är en bok jag kan rekommendera både för egen läsning men givetvis för hela ert arbetslag att utvecklas med om ni inte redan har gjort det.

Köpa boken?